ÄGD
Grupputställning
13 september – 19 oktober 2014

Ordet hembygd är självklart och besynnerligt på samma gång. Geografiskt kan det hänvisa till en trakt och stå för det välkända, platsen där människor bor, mer abstrakt till ett sammanhang som på något vis angår och berör känslomässigt. Minnen som delas med andra, föremål som känns igen, dofter och ljud. Samtidigt är det inte så lätt att peka ut vad som måste ingå för att något ska kunna kallas hembygd. Plockar man isär själva ordet visar sig hem och bygd som två intimt sammanflätade delar.

Hemmet är individens privata sfär medan bygden blir en offentlig zon som delas med andra likt en storskalig familj. Bygd skulle då kunna uppfattas som ett offentligt hem som människor ingår i tillsammans.

Hembygd kan både inkludera och exkludera. Vilka tillåts ingå i den stora offentliga familjen och vilka passar inte in? Vilka äger den och bestämmer dess normer? De gränser och skillnader som upprättas sker omedvetet och dolt. Hemmablint. Där finns allt som är invant, naturligt och självklart. Därför kan hembygd också väcka irritation och verka inskränkt och bakåtsträvande.

fullersta-gard-agd

Hemmet rymmer ett förflutet och en framtid, att återvända till och se tillbaka på men även blicka ut från mot något nytt. I hemmet bor löften och förväntningar, ett slags känslomässiga investeringar. I dagens konsumtionskultur är hemmet ofta ägt och fylls med ägda föremål. Genom valet av ägodelar uttrycks identitet, kultur och social ställning.

Den som äger en situation har kontroll och makt. Utrycket ”äga rum” har också en särskild betydelse genom dess innebörd att något sker, något utförs som har en särskild betydelse utöver vardagliga bestyr. Styrelsemöten äger rum under särskilda former som ibland får rituella inslag med ordförandeklubbor som höjs vid viktiga beslut. Svamputflykter äger inte rum, de görs för att man har lust till det. Det slumpartade äger inte rum, det inträffar okontrollerat. Problem äger inte heller rum, de finns eller uppstår.

Nu äger utställningen ÄGD rum på Fullersta gård, som en del av Huddinge Hembygdsförenings 70-årsjubileum 2014. Utställningen ÄGD är en undersökning av det komplicerade och motsägelsefulla begreppet hembygd. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. Utställningen lyfter fram frågor och teman som hembygdsföreningen vill aktualisera i samband med 70-årsjubileet. Ett urval av föreningens samlingar visas också som en del i utställningen.

Medverkande konstnärer: Åsa Elieson, Anna Stina Erlandsson, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson, Po Hagström, Karin Häll, Peter Johansson, Mari Kretz, Oscar Lara, Makode Linde, Tove Stenius, Linda Shamma Östrand.

Huddinge Hembygdsförening grundades 1944 och ordförande sedan 2013 är Olle Wilson. 1944 hade Huddinge 15 979 invånare, och nu har befolkningssiffran nått över 100 000 invånare. Under våren 2014 har ett antal föredrag med rubriken Perspektiv på hembygd hållits på Fullersta Gård för att pröva, vidga och nyansera hembygdsbegreppet.

Perspektiv på hembygd hösten 2014

Torsdag 18 september, kl. 18–20
Konsthistorikern Jeff Werner talar om svenskhet och hembygd utifrån sin uppmärksammade bok Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur.

Torsdag 2 oktober, kl. 18–20
Poeten Athena Farrokhzad fick Huddinge kommuns Karin Boye-pris 2013. Hon kommer att läsa ur sin diktsamling Vitsvit.

Lördag 4 oktober, kl. 13–15
Konstnären Peter Johansson har genom sin konst utforskat våra traditioner och kommer att berätta om en speciell relation till hembygden Dalarna.


Projektledare för ÄGD: Anna Stina Erlandsson och Christina Göthesson.
Curator för ÄGD på Fullersta Gård: Olle Wilson.

Kontakt

E-post: huddinge.hembygd@telia.com
Telefon: 070 538 13 18
Webbplats: www.hhbf.se