Anders Edström
Spreads
16 februari – 31 mars 2019

Anders Edström har varit verksam fotograf sedan mitten av åttiotalet. År 2016 övergick han från en analog till en digital teknik. För honom innebar ett snabbare tillvägagångssätt en mer obehindrad hållning till den omvärld han avbildar. Den senaste perioden har han samlat på sig en betydande mängd bilder och ett urval utgör utställningen Spreads på Fullersta Gård.

Den metod som Anders Edström använder är i en annan bemärkelse densamma som tidigare; att uppmärksamma och registrera vardagliga skeenden och platser han många gånger passerar. Vi återser i utställningen det tonläge som kommit att känneteckna hans bilder, ofta lågmält och distanserat. En slags okommenterad undersökning av det högst vanliga.

Den enskilda bilden har en underordnad betydelse för Anders Edström. Hos honom handlar det i högre grad om att sammanföra bildserier. Således kan en svit lågmälda utblickar lägga grunden för enstaka mer distinkta bilder. I aktuell utställning presenteras ett tjugotal verk i samma format. Formen är inramade uppslag bestående av en samlad komposition fotografier. Betydelsefullt är det yttre och inre förhållandet mellan bilderna, men även den övergripande kronologin.

I den mån en betraktare finner ett berättande i Anders Edströms bildvärld så står den alltid fri från en klassisk dramaturgisk modell. Detta främst för att händelseförloppet aldrig når en höjdpunkt. Istället  uppstår ett tempo i bildsekvenserna som kan uppfattas som både monotont och repetitivt. Därför blir dissonanta bilder viktiga här , då det utgör ett slags uppehåll som bidrar till att förskjuta vår upplevelse av tid och rum. I förlängningen av detta uppmanas vår blick att söka sig vidare.

I samband med utställningen släpps en ny katalog med Anders Edström – Loops på förlaget Antenne Books. 

Anders Edström är född 1966. Bor och verkar i Stockholm. Hans arbeten har bl. a visats på Centre Georges Pompidou, Paris, Institute of Contemporary Art, Boston och Tokyo Metropolitan Museum of Photography. Han har gett ut tre monografier: spidernets places a crew/waiting some birds a bus a woman publicerad av SteidlMack 2004, Safari, Nieves 2010 och Hanezawa Garden, MACK 2015. Han har bl. a fotograferat för Miu Miu, Jil Sander, Maison Margiela och Ann-Sofie Back samt medverkat med flertalet fotoreportage för tidningar såsom Self Service, I-D, The Gentlewoman, Purple, AnOther, Dazed, Index och DUNE.

För pressbilder och information:

Epost: fullerstagard@huddinge.se, Tel: 08-535 317 25