Anna Bjerger
Just so
19/10 – 24/11, 2013

Anna Bjergers målningar hämtar sina motiv från fotografiska förlagor, bilder från uppslagsverk, fotomanualer och tidskrifter. Motiven hon väljer har en anakronistisk prägel utan att vara fläckade av nostalgi. Genom att ta verken ur deras ursprungliga kontext och in i ett nytt sammanhang öppnar hon upp för nya tolkningar och samband. I hennes arbete söker hon det vardagliga, på gränsen till triviala, ofta präglade av en avvikelse eller en komposition.

Fullersta-Gard-Anna-Bjerger-1I urvalsprocessen undviker hon en tematik, för att istället använda sig av ett ”organiskt” förhållningssätt till motivet. Flera av verken i utställningen har sin utgångspunkt i ett udda format, vilket också fått styra urvalet.

I några andra målningar är motivet inverterat, för att erbjuda en alternativ bild och påvisa en motsägelsefullhet i vår tolkning. Genom måleriet vill hon tydliggöra sin visuella position samtidigt som hon öppnar upp för varje individuell tolkning.

De målningar som visas på Fullersta gård är ett urval från de senaste två årens produktion. Utställningens titel ”Just So” anspelar på att varje bild står fri från en övergripande tematik.

Anna Bjerger är född 1973, bor och arbetar i Fotabol, Småland. Hon är utbildad vid S:t Martins School of Art and Design och Royal College of Art i London. Senast aktuella utställningar i urval: Gabriel Rolt Gallery, Amsterdam, David Risley Gallery, London/ Köpenhamn, La Chapelle des Beaux Arts och Centre Culturel Suedois, Paris. Anna Bjerger tilldelades Vinunic stipendiet och var nominerad till Women to Watch på Christies King St., 2009. Anna Bjerger är representerad på bland annat Moderna Museet, Stedelijk Museum och Zabludowicz Collection.