Artist talk

Jonas Nobel samtalar med Prof. Emeritus i kulturgeografi
Gunnar Olsson om Fullersta Gårds ekopolitiska historia förkroppsligad i konst.

6/9 – 2014