Artefakter
Åsa Jungnelius
18 augusti – 4 november, 2018

Foto: Jonas Lindström

Utställning Artefakter tar sin utgångspunkt i glas som material. På senare år har hon intresserat sig för hur material kan användas som språk och hur det kopplas till politik, produktion och kulturhistoria. Hon är även känd för sina glasobjekt i form av stora läppstift och nagellack, som senare ingick i Kosta Bodas utbud. Här praktiserade hon ett feministiskt förhållningssätt till produktion och föremål.

Glaskonst från Småländska glasriket

Verken som ingår i utställningen på Fullersta Gård är tillkomna i det Småländska glasriket, där Åsa Jungnelius bor och verkar sedan flera år tillbaka. Här befinner hon sig i en miljö, där natur och bruksort är påtaglig, vilket också givit upphov till en förflyttning av perspektiv och nya erfarenheter. Detta kopplar hon till ett kritiskt förhållningssätt till konsumtion och idén om urbanitet.

Till utställningen Artefakter har Åsa Jungnelius genom ett antal objekt gestaltat och givit uttryck för frågor som intresserar henne utifrån en stark längtan att använda den enskilda skulpturen som format. Utställningen innehåller bland ett antal assemblage tillkomna i en upplevelse på en spirituell resa. Ett tillstånd som påverkat henne. Vi möter också en brunn som kan uppfattas som en portal, en slags ingång till en annan verklighet. På Fullersta Gårds övre plan presenterar hon dukningen Snipp Dipp, som är en symbol för en gemensam social akt.

Utställningen Artefakter önskar vrida och vända på våra invanda föreställningar, där vi som betraktare blir till aktörer i att objekten blickar tillbaka på oss. Åsa Jungnelius konst vill sätta igång en process i oss, som undergräver auktoriteter och upprättar nya frågor. Kan det vara så att vi ska tänka över vilka vi är, hur vi förhåller oss till oss själva och världen omkring?

Om Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius är född 1975 i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack och ställt ut både i Sverige och utomlands. Hon är just nu aktuell med gestaltningen av den nya tunnelbanestationen Hagastaden i Solna och medverkar i utställningen Public Luxury på ArkDes (Statens centrum för arkitektur och design) i Stockholm. Vid sidan av föreläsningar och en lektortjänst på Konstfack har Åsa Jungnelius de senaste åren även initierat och driver projektet RIN (Residence-in-Nature). RIN är en processbaserad praktik där hon tillsammans med andra konstnärer utvecklar metoder för att arbeta platsspecifikt. Mellan åren 2007-2012 var hon anställd som formgivare på Kosta Boda.

Se utställningen:

Vernissage, lördag 18 augusti, kl 12-16.
Utställningen pågår till 4 november 2018

För information om öppettider