Berättelser i en väska
5 mars – 29 mars 2015

En packad väska är resultatet av en mängd val. Ett begränsat utrymme som utmanar vår förmåga att avstå och prioritera – att välja också att välja bort, utifrån praktiska, känslomässiga och emellanåt smått fåfänga överväganden. Väskans slutgiltiga innehåll avspeglar inte bara våra individuella behov, vanor och preferenser utan beskriver också något om vilken del av vår identitet som vi vill ta med under en tillfällig tillvaro och förflyttning. Sättet som vi organiserar – eller inte organiserar – våra förpackade tillhörigheter, är också en förhållandevis privat historia.

fg-berattelser-i-en-vaska

Fotograf: Albin Dahlström, Moderna museet

I konstprojektet Berättelser i en väska har en grupp gymnasieelever och unga vuxna  packat sina väskor och med dessa intagit Fullersta Gård. Deltagarna har valt att gestalta sina egna berättelser i en väska med avstamp utifrån Duchamps tankar om ready-mades, som innebär att man förvandlar vardagliga föremål till konst. Vi får titta in ungdomarnas och de unga vuxnas världar. Deras röster och utsagor blir en aktiv del i ett offentligt samtal som de normalt inte har tillgång till. Med föremål de hittat eller införskaffat, laddar de sina väskor med personlig energi och berättelser som de gestaltar med saker ur deras egen vardag. De inbjuder till en kommunikation på deras villkor, i ett forum där ett samtal har förutsättningar att uppstå oavsett språk, förkunskaper eller konstnärliga färdigheter.

Projektet drivs av föreningen Artikel 31 med stöds av Allmänna Arvsfonden.

För mer information: www.artikel31.se