COLOUR, COLLECT, COLLABORATE
Programkväll med Bettina Marx
17 mars 2022

COLOUR, COLLECT, COLLABORATE
Programkväll

Torsdag, 17 mars 2022
kl. 17:30-18:30, digitalt

Ett samtal med Bettina Marx i samband med vår aktuella utställning Bettina Marx – Wander, drift, melt and fold .

Under samtalet kommer vi bland annat prata om hur utställningen kom till samt vilken roll färg, samlandet och samarbeten har i Bettina Marx arbete. Samtalet genomförs digitalt och på engelska.

Se även: konstnärens hemsida.

Anmäl dig via fullerstagard@huddinge.se för länken till samtalet.


COLOR, COLLECT, COLLABORATE

Thursday, March 17, 2022
at 5.30 – 6.30 PM (digital)

A talk with the artist Bettina Marx, currently at Fullersta Gård with the solo show Wander, drift, melt and fold.

Using the title Color, Collect, Collaborate, we will discuss how the exhibition came about and what role color, collecting and collaborations have in Bettina Marx’s artistic practice. The talk will be conducted online and in English.

Se also: the artists website.

Sign up via email to fullerstagard@huddinge.se to get the link.