DANSENS DAG I FULLERSTAPARKEN
Darya Efrat & Freddy Houndekindo

Föreställningar 29 april 2022, kl 18-19
Utställning 29 april & 4 – 8 maj

DARYA EFRAT TIRED OUT
FREDDY HOUNDEKINDO UNSTATED STATEMENT

Den 29 april 2022, på internationella dansens dag, bjuder Fullersta Gård in dansarna Darya Efrat och Freddy Houndekindo att presentera individuella föreställningar, för att fira dansens och rörelsens mångfacetterade karaktär och att vi kan samlas igen för att njuta av scenkonst tillsammans. Båda dansare kommer samspela med Fullersta Gårds utemiljö och publiken.

Program den 29 april
Freddy Houndekindo UNSTATED STATEMENT: 18.00 – 18.15
Darya Efrat TIRED OUT: 18.30 – 19.00

Utställning 29 april och 4-8 maj
under ordinarie öppettider
I Garaget visar Darya Efrat filmen Gut Feeling.
I Stiernstedts salong visar Freddy Houndekindo sin Självbiografiska triptyk om dans och identitet bestående av text- och filmarbeten.

Den 29 April är konsthallen öppen kl. 12.00-18.00. Konsthallen håller stängt 30/4-3/5.

see below for info in English. 

Foto till vänster: Um Coletivo

Både Freddy Houndekindo och Darya Efrat är unga dansare med internationell karriär, för närvarande baserade i Stockholm, som arbetar med dans inom det utvidgade fältet, de integrerar olika stilar men även andra konstformer och media. Medan Efrats föreställning TIRED OUT har tydliga kopplingar till cirkus och baseras på deltagande, experimenterar Houndekindos street performance UNSTATED STATEMENT med en kombination av rörelse och tal och utforskar musikalitet och mening. Även om de är väldigt olika i stil, har båda dansarna också ett ömsesidigt intresse av hur den enskilde förhåller sig till samhället och hur politik formar vår identitet. Utöver dessa live-framträdanden kommer vi att visa filmverk av Darya Efrat i Garaget och en kombination av film- och textverk av Freddy Houndekindo i Stiernstedts salong, en trappa upp i huvudbyggnaden.

Darya Efrat, Tired Out, photo credit: Um Coletivo

TIRED OUT av Darya Efrat är en tvärvetenskaplig berättelse om gränser berättade genom dans, cirkus, musik och föremål. Mitt i ett dynamiskt landskap uppstår ett spontant samtal mellan en kvinna, däck och en publik – vars medverkan spelar en väsentlig roll i denna berättelse. TIRED OUT har sitt ursprung i viljan att reagera på uppkomsten av hatbrott, extrem nationalism och Covid-19-relaterad social isolering. Kan vi bryta cirkeln av främlingskap och övervinna gränser både inom oss och mellan oss och andra genom en process av att stifta bekantskap? Däck som används i föreställningen har återvunnits från lokala verkstäder.

Originalkoncept och performance: Darya Efrat
Konstnärlig assistans och externt öga: Viola Bruni, Shir Leib
Skapandestöd: i-Portunus, fAUNA | habitat de criação – Teatro da Didascália, AgitLAB, LAB852, Garaža Kamba

Darya Efrat är en tvärvetenskaplig performance konstnär som experimenterar med fusionen av bildkonst, dans, samtidscirkus och offentlig installation. Efrat, ursprungligen från Jerusalem, tog examen med utmärkelser från Columbia University i New York med en BA i bildkonst och antropologi och studerade därefter cirkuskonst vid Sandciel Circus School (Israel) och Instituto Nacional de Artes do Circo (Portugal). För närvarande läser hon en masterutbildning i New Performative Practices vid Stockholms konstnärliga högskola. Hennes verk presenterades och framfördes i Portugal, Kroatien, USA och Israel.

Freddy Houndekindo, Inside I Will Dance, film still credit: Thomas Zamolo

UNSTATED STATEMENT av Freddy Houndekindo frågar hur vi påverkas och utövar inflytande inom ett polariserat medielandskap och ett ojämlikt samhälle. ”Gatan kan vara ett utrymme för emancipation och transformation, ett utrymme att göra anspråk på och återta”, som han uttrycker det. Föreställningen utspelar sig som en monolog, mumlad, dämpad med en distinkt kroppslighet och ton. Det lånar sitt språk från en mängd olika genrer av berättande. Hur kan vi bli emanciperade subjekt och hur hjälper kulturen oss i denna process?

Franskfödde Freddy Houndekindo är en tvärvetenskaplig konstnär. Han är dansare på Cullberg, ett samtida danskompani i Stockholm och gick med i ensemblen hösten 2018. Hans konstnärliga praktik är förankrad i streetdance. Han studerade samtida dans vid Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon (Frankrike) och modern dans vid Folkwang Universität der Künste i Essen (Tyskland). Som Movement Director och koreograf beviljades han 2020 Tanzrecherche NRW för att stödja hans konstnärliga forskning. 2021 fick han Riksteaterns stipendium för att ytterligare undersöka förhållandet mellan film och dans. Hans filmer har vunnit flera internationella priser. Hans expertis och intresse för multimedia leder honom till att arbeta med kunder som H&M, WEEKDAY, Scania, Ikea, Vogue Scandinavia.

PRESS RELEASE IN ENGLISH