Dear Bedfellows,
Dear Painting

25 oktober 2014 – 4 januari 2015

FG_Marie-Dahlstrand-Drifting_Island_65x105cm

Marie Dahlstrand, Drifting Island

I grupputställningen Dear Bedfellows, Dear Painting möts verk av fem svenska konstnärer – Marie Dahlstrand, Eric Magassa, Beatrice Marklund, Alexandra Severinsson och Daniel EKTA Götesson. Förenade i ett gemensamt intresse för måleriet och den konstnärliga processen genomförde de en serie ateljémöten och samtal under hösten 2013 och våren 2014. Då föddes idén om att göra en utställning tillsammans.

Under våra möten diskuterades våra respektive konstnärliga arbetssätt och hur dessa driver skapandet framåt. Alla arbetar utifrån en utforskandet grund med en reflekterande arbetsprocess, där ett drag föder ett annat. Materialet och processen leder arbetet framåt då det ofta saknas ett förutbestämt mål, istället uppstår en klassisk frågeställning; När är jag klar?

Detta svårdefinierade gör själva utforskandet spännande, det väcker en vilja att trots allt försöka bryta ny mark. Det blir en slags lek i jakt på överraskningar, motiverade av lusten att testa bara för att se hur det kan bli, att först göra och sedan begripa.

När vi sedan möts i en gemensam utställning utökas detta till att omfatta även mötet mellan oss och våra verk. För att låna från Hegel, nu blir helheten det primära. Kombinationen och dynamiken oss emellan skapar något nytt. Helheten i sig förmerar. Det leder till utveckling och nya tolkningar både för oss och för betraktaren.

Verken som visas i utställningen har en stark anknytning till abstrakt måleri med vikt på färg, form, struktur och material. Vissa är mer abstrakta medan andra visar föreställande element i en övrigt abstrakt bildvärld. Utställningens titel understryker betydelsen av möten med kollegor för utbyte av tankar, idéer och erfarenheter. Vidare pekar den på konversationen som förs mellan konstnären och verket i det dagliga arbetet i ateljén. När man når läget då verket talar tillbaka till en.

(bedfellow 1. a person with whom one shares a bed 2. a temporary ally or associate)