Den Nya Kvinnogruppen
Är det något ni hatar, speak now

22 februari – 27 april 2014

Fullersta-Gard-Anna Nordström-Table-2014Det finns ingen tvekan om det. Det går inte att förhandla bort. Därför är det en sådan fantastiskt utmärkt utgångspunkt för att undersöka och göra påståenden om vår samtids förhållanden.

Den nya kvinnogruppen gör det! Ja, på vilket sätt gör vi det? Varför älskar vi material så mycket? Materialen har en direkt relation till kroppen, till nuet. Att arbeta med material kräver närvaro. Ett ordlöst lyssnande. Betraktaren kanske ser form, struktur eller associerar utifrån sina egna erfarenheter och känslor. Vi förhåller oss till materialen i relation till begrepp som klass, smak och estetik. DNK vill utmana normerna kring vilka material som anses fina och vilka som anses fula.

Att stödja varandra är radikalt!

Vi tränas att tänka individuellt idag. Jag och ingen annan. Mår vi dåligt är det vårt fel. Blir vi kollade för vårt medborgarskap i tunnelbanan är det vårt fel. Är jag fattig är det mitt fel. Är du fattig är det inte mitt problem.

Men det behöver inte vara så. Vi kan verka kollektivt. Vi kan hjälpa varandra att se strukturer. Att se de strukturer som vi ingår i. Strukturer som definierar och begränsar oss. Vi kan hitta andra vägar och nya möjligheter.

Den nya kvinnogruppen gör det! Hur förhåller vi oss till våra egna privilegier? Den homogena gruppen är ett hopplöst projekt från start. Men utan varandra skulle vi inte ha någonting. Gruppens självreflektioner leder någonstans! Samtalet. Hur kan vi stötta varandra utan att exkludera? Hur kan DNK arbeta solidariskt i ett nyliberalt samhälle där själva begreppet solidaritet håller på att avvecklas?

Att göra tillsammans är radikalt!

Konstnären så som vi känner den idag är en upphöjd suverän individ. Det är en individ som tar plats. Konsthistorien är full av dessa vita manliga genier som i sin upphöjda ensamhet har utmanat världen.

Mitt namn säljer mig.

Att utmana denna konstnärsroll är viktigt. Och behöver göras – hela tiden. Det finns så mycket möjligheter i att inte konkurrera, i att verkligen öppna sig för att tänka tillsammans.

Den nya kvinnogruppen gör det! Den Nya Kvinnogruppen är ett namn som säljer oss. Hur skiljer det sig från ett personligt varumärke? Vi vill tänka och agera tillsammans på riktigt. DNK är ett försök att skapa en plats där detta är möjligt.

Hantverk är radikalt!

I görandet ger materialet motstånd. Det är bängligt och har sin egen vilja. Lyssnar man finns här ett språk.

Alla händer är platsspecifika. Därför är inte hantverket något tyst och underordnat utan högljutt. Hantverk är inte en produktions- metod utan här finns en radikal möjlighet om vi låter den vara det!

Word.

Den nya kvinnogruppen gör det! Är det något ni hatar, speak now.

–Texten skrevs och framfördes av Christina Zetterlund, politiskt engagerad professor, i samband med DNK:s premiär i september 2013. Tillägg i texten av DNK, februari 2014.

DNK bildades våren 2013 ur ett starkt behov av sammanhang och samarbete inom den konstvärld där DNK är verksamma. En nödvändig reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konsthantverkskontext.  DNK består av sex feminister med förankring i en materialbaserad praktik.