Föreläsning med Barbro Gustafsson Rosenqvist
En ny värld – om Karin Boye

6 februari kl 18

 

”En ny värld.” De sista orden i kemisten Leo Kalls berättelse, och förutom censors efterskrift de sista orden i framtidsromanen Kallocain (1940).

Genom hela sitt liv sökte Karin Boye sammanhang och mening. Hon ville bidra till något som är större och högre än vi själva. Djupt trängde hon in i filosofi och religion. Under sin intensiva aktivitet inom den socialistiska studentrörelsen Clarté såg hon Sovjetunionen, den nya staten grundad på höga mål, som ett ideal. Men tiden skulle snart nog visa att frihet, jämlikhet och broderskap måste upprätthållas med tvång och förbyttes i sin motsats.

Djuppsykologin, och egen psykoanalys, ledde Karin Boyes sökande mot människosjälens djup. För att samhället skall kunna förändras måste först människan förändras, inte tvärtom. I den framtida diktaturen Världsstaten i Kallocain kan motståndsrörelsen ta sin  början först när medborgare funnit vägen till gemenskap, något förbjudet, och bejakar sitt behov av samhörighet och kärlek. Karin Boye ger här det skönaste testamente.

Barbro Gustafsson Rosenqvist har i Månsång och Det stora undret, innehållande lyrik, och Soldrottningens gudson, berättelser och skådespel, givit ut Karin Boyes litterära kvarlåtenskap, som hon funnit i en källare på Lidingö. Böckerna illustreras av Karin Boyes egna akvareller och pennteckningar, tidigare okända.

Gustafsson Rosenqvist disputerade 1999 på avhandlingen Att skapa en ny värld. Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye.

Hon har skrivit företalen till novellsamlingen Snäckors sorl, innehållande noveller av Karin Boye, och en nyutgåva av Kallocain. I ett antal artiklar och essäer, liksom i flera radio- och TV-program, har Gustafsson Rosenqvist analyserat Karin Boyes författarskap.

Programmet arrangeras tillsammans med Karin Boye Sällskapet och i samarbete med Folkuniversitetet.