EWK:s poetalbum
4 maj – 17 september 2017

Under 2017 fortsätter Fullersta Gård sitt samarbete med EWK-museet Centrum för politisk illustrationskonst och Arbetets museum kring att uppmärksamma illustratörkonstnären Ewert Karlssons gärning. En mästare på att teckna satir som under en del av sitt liv bodde i Huddinge.

Under våren och sommaren visar vi en utställning med ett urval originalteckningar från projektet EWK:s poetalbum som producerats av EWK-museet som hör till Arbetets museum i Norrköping.

”Tidningslivet i Stockholm var Klara, och i kvarteren fanns också poeterna som en viktig del. Jag fascinerades av deras bohemliv som var mig främmande men jag kände samtidigt ett släktskap. De flesta av dem hade liksom jag kommit till stan från landsbygden. Drivna av förvissningen att vi hade ett viktigt budskap. Men jag tycker också att mina teckningar hade ett släktskap med poesin. I båda fallen gällde det en koncentration i ord eller bild.” /EWK 1984

EWK förevigade med sitt ritstift trettiofem svenska poeter. Teckningarna var med i boken EWK:s poetalbum, FiB Lyrikklubbens årsbok 1958, tillsammans med utvalda dikter. I utställningen EWK:s poetalbum på Fullersta Gård visas ett urval av bilderna. Porträtten är visserligen tolkande i sitt uttryck men är inte klassiska karikatyrer. Fokus har legat på en personkaraktäristik. De avporträtterade poeterna har själva valt ut de dikter som publicerades tillsammans med bilderna. Teckningarna hade tidigare publicerats i tidskriften Perspektiv. Den gavs ut av LT:s förlag och var en ”förmedlare mellan kulturskapare och kulturbärare och en bredare kulturellt intresserad
publik” med anknytning till bondesamhället och livet på landet.

Ewert Karlsson (1918–2004) är Sveriges nationellt och internationellt mest erkända och prisbelönade politiska illustratör och är mer bekant under signaturen EWK. Själv såg han sig som en kommentator till samtiden. Han ville öppna ögonen på människor för det som han ansåg var galet i samhället. Bilderna kännetecknas av bitande allvar, men kryddades nästan alltid med en stor portion humor.

För pressbilder och information:
Susanne Ewerlöf, Curator Fullersta Gård 08‐535 317 18
susanne.ewerlof@huddinge.se
Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge
torsdag 12‐19, fredag‐söndag 12‐16
www.fullerstagard.se