Extraöppet: Söndagar på Konstverkstan
18/11, 25/11 och 2/12, 2018

Konstverkstan erbjuder möjligheten att skapa kring temat landskap vid tre söndagar under hösten, 18 november, 25 november och 2 december. Vi testar olika måleritekniker vid varje tillfälle och materialet är gratis. Vi hämtar inspiration från den pågående utställningen Hemligheter på vägen av Susanne Johansson.

Datum: 18 november, 25 november och 2 december, kl 12-16
Ålder: 8-14 år
Gratis att delta

Kontakt
Nina Kerola
Konstpedagog
E-post: nina.kerola@huddinge.se
Telefon: 08-535 317 28

För mer information om Konstverkstan