Föreläsning med Iréne Berggren
9 april kl 14-15

Blicken genom kameran. Den dokumentära bilden.

Kom och lyssna på fotohistorikern och curatorn Irene Berggren när hon föreläser om fotografi med utgångspunkt ur uppdraget, reportaget, projektet och ett iscensatt dokumentärt fotografi. Hennes föreläsning har särskilt fokus på kvinnliga fotografer.

Flera fotografer arbetade inom det omfattande FSA projektet i USA under 1930-40-talet. En av dessa var Dorothea Lange. Många har senare inspirerats och följt denna humanistiska tradition. Även de stora bildtidningarna som Life med Margaret Bourke-Whites reportage har varit betydelsefulla. De tyska arbetarfotograferna och deras politiska arbeten kan ses i bildandet av Photo League i New York med bl.a W. Eugene Smith som en av medlemmarna. Inom Photo League fanns många aktiva kvinnor som Helen Levitt och Lisette Model. Föreläsningen kommer att visa några av de som förvaltat detta arv och diskutera hur “den andre” blir representerad inom fotografisk kontexter. Där Martha Rosler och Allan Sekula från en annan utgångspunkt diskutera hemlöshet och arbete. I Susan Meiselas fotografier från Nicaragua 1978-1979 visar hon en möjlighet att återlämna den dokumentära bilden, dess historia, till de som växt upp 25 år senare. Utifrån de engelska fotograferna Jo Spence och Tom Hunter ställs frågan om det finns en iscensatt dokumentär bild.