Tom Sandqvist
Föreläsning:
Främlingen är inte hemma
26 februari kl. 14

IMG_1290 (2)

Foto: Jan Watteus

Främlingen är inte hemma – Reflektioner kring främlingskap, nationen, rasen och hemmet

”Föredraget tar sin utgångspunkt i mina egna erfarenheter som invandrad från Finland för snart trettio år sedan och förankras i bland annat den svenska konsthistorien och samtidskonsten. Särskilt diskuteras hemmet som begrepp och erfarenhet, liksom även det rasbiologiska arvet. Föredraget avslutas med reflektioner kring begreppet hem i den postkoloniala teorin.”

Tom Sandqvist är författare och professor i konstens teori och idéhistoria samt docent i konsthistoria. Han har publicerat en lång rad konsthistoriska och konstteoretiska studier, av vilka flera koncentreras dels till den postmoderna teoribildningen, dels till det tidiga central- och östeuropeiska 1900-talets modernism. I december i fjol utkom essäsamlingen Vi söker ett sammanhang om den östjudiska kulturens betydelse för den tidiga modernismen med reflektioner kring dadaisten Arthur Segal, orfisten Sonia Delaunay och suprematisten Kasimir Malevitj.

Tom Sandqvist är född och uppvuxen i Finland och arbetar idag som adjungerad professor på Konstfack, Stockholm. Han är inbjuden att tala om främlingen som begrepp med anledning av den pågående utställningen Främmande/Muukalainen.