Från gård till gård – Fullersta reportersällskap
23 sep – 5 nov, 2017

Under några sommardagar i juli 2017 genomförde Fullersta Gård ett konstprojekt för unga mellan 10-12 år under ledning av konstnären Nina Svensson. I projektet Från gård till gård fick unga agera journalister under namnet Fullersta reportersällskap. Uppdraget var att undersöka Huddinge som plats.

Fullersta reportersällskap samlade historier om platser som är av kulturhistoriskt värde såsom Fullersta Gård, bondgården Björksättra, Vårby Gård, Vårby Fittja Hembygdsförening och Sundby gård med Litografiska Museet. Undersökningen resulterade i några unika turistguider för kommunens invånare och besökare.

Konstprojektet presenteras i EWK-rummet där Fullersta reportersällskaps egna kartor över Huddinge visas för besökarna. Från gård till gård möjliggjorde ungas skapande med Huddinge som utgångpunkt.

Fullersta reportersällskap 2017 består av Hafsha Afrin, Humaira Afrin, Lotta Lande, Saga Olovsson, Ronja Stenkvist och Elin Widsten.

Nina Svensson som leder Från går till gård intresserar sig ofta för sociala processer och platstillhörighet i sitt konstnärskap. Hon är baserad i Stockholm och har arbetat med flera deltagande projekt tillsammans med människor i alla åldrar. Konstnären har bland annat arbetat med förskolan Torget i Rinkeby, seniorsnickare i Österbotten och varit del av projektet Låna en konstnär, ett projekt som Sveriges konstföreningar driver.

Från gård till gård med Fullersta reportersällskap genomfördes 17-21 juli 2017. Projektet genomfördes även sommaren 2016.