Friluftsliv med Fullersta Gård

Upplev Huddingeleden
med Juanma González, Susan Whitlow och Erik Sjödin
22 augusti – 9 oktober

Konstnärerna Juanma González, Susan Whitlow och Erik Sjödin bjuder in till utflykter i konstens anda i anslutning till olika delar av Huddingeleden.

Programmet riktar sig till alla som vill bekanta sig med Huddinges naturområden och som är nyfikna på hur konstnärer tänker. Aktiviteterna ger tillfälle för samtal och utbyte både med konstnärerna och med de andra deltagarna, utan krav på förkunskaper eller stor friluftsvana.

Huddingeleden är en ca 83 km lång vandringsled och löper genom hela kommunen och knyter samman dess 13 skyddade naturområden. Stigar och leder tar oss från höghus och villa till orörda skogar, fågelrika sjöar och ett levande kulturlandskap.

Dagarna förenar friluftsliv, kulturarv och samtidskonst.

Programdagar: söndag 22 augusti, söndag 29 augusti, söndag 5 september, söndag 12 september, söndag 19 september och lördag 9 oktober.

ANMÄLAN

Deltagande är gratis. Begränsat antal platser.
För att anmäla dig till en av programdagarna mejlar du till
kristina.lindemann@huddinge.se

 

Jordad – Närvaro och nya vägar med Juanma González

Som en del av sitt tidigare projekt Wanderscapes kommer Juanma González under temat Jordad bjuda in till att lära känna sitt närområde, sig själv och de andra deltagarna gåendes på Huddingeleden.

Gående används som metod för att upptäcka omgivningen med nya ögon. Människor samlas i meningsfulla möten och länkas samman genom delade berättelser kring platserna. Idag kan vi hitta vägar som en gång i tiden hade större betydelse och nya vägar som har ledd till nya rörelser genom Huddinge. Vägarna är det som sammanfogar lokalsamhället, grundstenen till nya relationer. Att vara på väg förankrar oss i nuet. Att ta nya vägar utvecklar människans liv på jorden.

Juanma González är konstnär som är verksam och bosatt i Stockholm. Han tog sin Master i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i 2016 och intresserar sig för idén om normalitet i vardagliga sammanhang som han undersöker genom att skapa situationer där ny mening kan uppstå. Sedan 2014 arbetar han med både performativa och interaktiva konstinterventionerna samt offentlig konst i Sverige, Finland och Norge. Juanma González är även en del av konstnär- och curatorkollektivet Flat Octopus.

Mer information om konstnären www.juanmagonzalez.com


Tidvatten – Kontemplativ friluftsakvarell med Susan Whitlow

Tillsammans med konstnären Susan Whitlow beger vi oss ut till två platser i närheten av Huddingeleden som inspirerar till att reflektera över dåtid, nutid och framtid. Med friluftsakvarell som metod fångas känslor, intryck och tankar som har uppstått på vägen eller på platserna vi stannar vid. Temat Tidvatten refererar till flyktigheten av intryck och händelser på en plats.

Susan Whitlow är konstnär och målar vanligtvis i stora format med akryl eller tusch. I sin praktik intresserar hon sig bland annat för flyktigheten i vardagliga roller, historiska förebilder, alternativa verkligheter, platsens berättelse samt inre tillstånd. 2017 tog hon sin Master på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. 2018 utsågs hon som en av tre stipendiater i ”Den tänkande handen”, HM Konungens stipendietävling för unga tecknare. 2019 tilldelades hon ett treårigt ateljéstipendium av Stockholm Stad. Hon har bland annat ställt ut på Waldemarsudde i Stockholm, Körsbärsgården på Gotland samt KoMASK i Antwerpen, Belgien.

Mer information om konstnären https://www.susanwhitlow.com/

Eldsoppa – Soppa och samtal med Erik SjödinTillsammans med konstnären Erik Sjödin besöker vi två naturreservat i anslutning till Huddingeleden. Naturreservaten ligger nära högtrafikerade områden men i reservaten kan ett lugn infinna sig som om man hade tagit sig ut i fjällen. I dessa andningshål kommer vi laga en varm och stark soppa kokad över eld med i huvudsak röda, orangea och gula ingredienser. Denna ”Eldsoppa” blir utgångspunkten för att prata om den röra mänskligheten ser ut att ha försatt sig i genom sitt intensiva användande av eld.

Samtalet mellan Erik Sjödin och alla deltagare kommer kretsa kring människans långa och komplexa relation till eld och idén om Pyrocen. Begreppet föreslår att det är användandet och kontrollerandet av eld som är den mest påtagliga av människans aktiviteter och att vi nu lever i en “eldens tidsålder” där eldens påverkan kan jämföras med isens under tidigare istider.

Erik Sjödin bedriver en konst- och researchverksamhet som kretsar kring att förstå och utveckla relationer mellan människor och andra varelser och fenomen. Fram till idag har hans arbete inkluderat studier av människans relation till eld, research på bin som metaforer för människor, att odla och gemensamt laga mat av vattenväxter samt engagemang i sociala- och ekologiska odlingsinitiativ.

Mer information om konstnären: www.gemenskapspraktik.se

PROGRAM

Mer info om de enskilda tillfällen kommer snart. 

Söndag 22/8 kl. 10.00 – 16.00
Jordad – Närvaro och nya vägar med Juanma González
Från Flemingsberg till Gladö Kvarn
Programmet genomförs på engelska.

Söndag 29/8 10.00 – 16.00
Tidvatten – Kontemplativ friluftsakvarell med Susan Whitlow
Stensättra Fornborg

Söndag 5/9 kl. 9.00 – 17.00 (ink resa med SL eller egen bil)
Jordad – Närvaro och nya vägar med Juanma González
Ågesta och Lännaskogens naturreservat
Programmet genomförs på engelska.

Söndag 12/9 9.30 – 16.30 (ink resa med SL eller egen bil)
Tidvatten – Kontemplativ friluftsakvarell med Susan Whitlow
Paradisets naturreservat

Söndag 19/9 9.30 – 16.30 (ink resa med SL eller egen bil)
Eldsoppa – Soppa och samtal med Erik Sjödin
Gladöskogens naturreservat och Flemingsbergsskogens naturreservat

Lördag 09/10 kl. 14.00 – kl. 19.00
Eldsoppa – Soppa och samtal med Erik Sjödin
Vårby Gård och Korpberget
Dagen genomförs i samarbete med Vårby bibliotek.

PRAKTISK INFO

Programmet erbjuder både kortare sträckor med längre uppehåll på en viss plats där matlagning eller akvarellmåleri står i centrum och längre vandringar på upp till 13 km i lugn tempo som fördelas över flera timmar med ett flertal pauser emellan.

Deltagarna behöver klä och utrusta sig efter väder, dvs. ta med sig egen vattenflaska, solskydd, keps mot sol, regnjacka, stabila skor.

Vi kommer befinna oss utomhus i ca 6 timmar. Vissa dagar ingår fika eller soppa andra dagar uppmanas deltagare att ta med egen fika.