Gudrun Åhlberg
Livssyner
15 augusti – 8 november 2020

Fullersta Gård har glädjen att presentera utställningen Livssyner med Gudrun Åhlberg.

Året är 1948 och Gudrun Åhlberg har sedan en tid tillbaka avslutat sina studier vid Konstfack i Stockholm. Nu ansluter hon sig som enda kvinna till den svenska konstnärsgruppen Imaginisterna, precis som sin make  konstnären Gösta Kriland. Imaginistgruppen (1944-1956) var aktiva en generation efter den mer internationella Surrealismen, och släktskapet mellan rörelserna är tydliga. Olikheterna likaså. Hos Imaginisterna var det ofta fantasifulla bildvärldar fyllda med poetisk mångtydighet och magisk expressivitet som stod i centrum. Det var bildens verkliga ”jag” som betraktaren skulle uppleva.

Vid 50-talets början uteslöts Gudrun Åhlberg från Imaginistgruppen till följd av uppbrottet från maken. Man kan nu se att hon mer och mer ägnar sig åt ett personligt utforskande, och samtidigt kan man ana en uppgörelse med Imaginisterna. Bilderna fylls av symbolik som på olika sätt tecknar hennes levnadshistoria. Kollagetekniken blir med tiden hennes viktigaste medium, men hon kom aldrig att släppa måleri och skulptur helt.

På 60-talet börjar Gudrun Åhlberg alltmer experimentera med uppbyggnaden av bilden, och hon fördjupar sitt intresse för grundläggande gestaltning. Under den här perioden undervisar hon även i komposition, metodik och färglära på Konstfackskolan. Här lägger hon en grund för sitt fortsatta skapande som hon skulle praktisera fram till sin bortgång. Hos Gudrun Åhlberg möter vi ämnen som rör; manligt/kvinnligt, relationer, förlust, utsatthet och erfarenheter. Allt finner en plats i de drömlika landskapen hon skapar och som ofta innehöll texter.

Här följer en text på ett kollage daterat 1981 och som återfinns i utställningen:

Attack, häftig uppkäftig, med tiden fullkomnad, bländande, skändande, skrämd från vettet. Ett evigt kretslopp.

Dessa ord säger en del om ur Gudrun Åhlberg betraktade livet genom sin konst. Sällan okomplicerat, desto mer svindlande.

Gudrun Åhlberg, född 1921 i Stockholm, död 2014. Hon studerade vid Konstfack 1941-1946. Hon har haft flertalet utställningar runtom i Sverige och senast aktuell 2018 på Länsmuseet Gävleborg och 2019 på Sandvikens konsthall, 2019. Boken Gudrun Åhlberg skriven av Jan Linder utkom 1993. Hon är bland annat representerad i Moderna Museets, Nationalmuseums samt Göteborg, Malmö och Norrköpings Konstmuseums samlingar.

Utställningen har gjorts möjlig med generösa inlån från Länsmuseet Gävleborg.

Bild: Gudrun Åhlberg, ”Vad händer härnäst? Hela berget spricker.” Kollage, 1974. Tillhör: Länsmuseet Gävleborg

Varmt välkomna!