Hans Hammarskiöld
Fotografier 1955-1965
30 november 2013 – 2 februari 2014

Hans Hammarskiöld (1925-2012) är en av förgrundsgestalterna inom svensk fotografi. Han började fotografera redan i tonåren. 1948 deltog han i den uppmärksammade utställningen ”Unga fotografer” och 1958 bildade han och nio andra unga fotografer
Tio Fotografer, en grupp som kom att få ett stort inflytande.

Hans Hammarskiölds internationella genombrott kom under 1950-talet då han under en period var bosatt i London och anställd av brittiska Vogue. Sitt konstnärliga fotograferande utvecklade han på fritiden, flanerande på Londons gator. Där kunde han vara helt fri i sitt bildskapande. De scener som staden och människorna gav honom, kom att inspirera och utveckla honom som fotograf. Hans motivvärld präglades av stämningar, kontraster mellan ljus och en närvarande svärta. Bilderna från Londontiden har också påfallande många inslag av humor, och utstrålar stor mänsklig värme.

Fullersta-Gard-Hans-Hammarskiold-Chelsea-Embankment
Hans Hammarskiölds fotografier visar en stark ömsinthet inför motivet. Ingenting förefaller obetydligt. Med en nyfikenhet och förmåga att anpassa sig till olika människor och situationer, möter vi genomgående hos honom, en värdighet inför objektet.

Efter återkomsten till Sverige i slutet av 1950-talet blev familjen som motiv allt viktigare för Hans Hammarskiöld. Som nybliven förälder kunde han skildra sina barns utforskande av världen. I bildberättelsen Billa och jag (1959) går hans tvååriga dotter ut i skogen på upptäcktsfärd tillsammans med sin docka.

Med utställningen på Fullersta Gård tar videl av en stor fotografs bildskapande under en sällsynt kreativ tioårsperiod, från tiden i London till den unga familjens nya liv i Sverige.

Det är bilder som kommer att leva länge.