Staden tillhör alla
Panelsamtal

Torsdag 7 mars, kl. 18-19.30

När staden växer, områden ”piffas upp” och privatiseras är det dags att ta ett steg tillbaka och fundera över om och i så fall varför en offentlig plats är viktig. Vad är den offentliga platsen? Varför har vi den? Vad händer när offentliga platser blir privata? Kan demokrati finnas utan offentliga platser? Och behövs mellanrum?

Paneldeltagare:
Lena From – Statens konstråd
Daniel Terres – Urban konst
Micke Seid – Gruppledare för MP i Stockholm kulturnämnd

Modererator: Tobias Barenthin Lindblad, Dokument Press

Detta samtal görs av Graffitifrämjandet i samarbete med Dokument Press, Studiefrämjandet, Fullersta Gård med stöd av Stockholms läns landsting.