If Seeing is Believing
11 november 2017 – 4 mars 2018

I motsats till vad man kan tro är seende inte enbart passiv uppfattning, utan i själva verket en process av aktiv konstruktion, där tidigare erfarenheter, kulturell identitet och personlighet spelar en stor roll. If Seeing is Believing är en grupputställning som fokuserar på ögats fysiologi, hjärnans funktion för seendet liksom hur synen påverkas av psykologiska och kulturella faktorer. Konstnärerna tar upp det till synes omedvetna förfarandet att skapa bilder i vårt inre. De reflekterar också över den mer överlagda processen att skapa bilder och arbeta med optik, teknik och media för att förstå och påverka verkligheten.

Tillsammans kommenterar verken i utställningen vår samtid, där bilder har en framträdande roll. Samtidigt kommenterar de den konst- och bildhistoria som bidragit till dagens visuella verklighet och hur vårt seende verkar idag. Konstnärerna tar sig an ämnet från olika perspektiv; bland annat via mediabilden, vetenskapliga utsagor om seende och sådant som testar och lurar ögat. Mykola Ridnyis (UA) Blind Spot kommenterar människans oförmåga att skapa en helhetsbild av komplexa historiska och politiska scenarion medan Toril Johannessens (NO) Ulearning Optical Illusions lyfter frågan i vilken grad vårt seende är inlärt och är något vi kan lära om. Synen bedrar oss ofta eftersom hjärnan gör förenklingar och antaganden baserade på tidigare erfarenheter. Trots det finns det föreställningar om att det som kan ses är sant och verkligt. Sanningsbegreppet diskuteras mer än någonsin idag och vi lever i en tid där vi överöses med visuell information från otaliga källor. Att blunda är sällan ett alternativ, ska vi kanske istället titta igen med nya ögon?

Deltagande konstnärer:

Lena Bergendahl (SE)
Petra Cortright (US)
Toril Johannessen (NO)
Windy Fur Rundgren (SE)
Mykola Ridnyi (UA)
Aleksandra Vajd (SI) & Hynek Alt (CZ)

Program under vernissaget:

Klockan 13: Susanne Ewerlöf ger en kort presentation av utställningen och en introduktion av konstnärerna Aleksandra Vajd, Lena Bergendahl, Windy Fur Rundgren och Toril Johannessen.

Performance ”Emergent Metaphysics” med kollektivet 1+1=3. (Per Hüttner, Jean-Louis Huhta och Stephen Whitmarsh)

Utställningen ackompanjeras av en katalog med rikt bildmaterial som bland annat innehåller en essä av Martin Jay, Professor i europeisk historia på University of California, Berkley.

If Seeing is Believing har producerats med stöd från Tjeckiska Centret i Stockholm, Tjeckiska ambassaden i Stockholm och Curatorial Program for Research.

Bild ovan: © Petra Cortright, Stillbild från 007goldeneye.sexual_videoconferencing_characterscheatsharks (2016), video 15:45 min

Bild på startsida: © Windy Fur Rundgren, Bli till Vatten/Become Water (2017), Olja på duk


Eng:

Contrary to what one might think, vision is no mere act of passive perception but in fact is a process of active construction, where previous experiences, cultural identity and personality play a big part. If Seeing is Believing is a group exhibition that focuses on the biological processes behind sight, how the eye interplays with the brain as well as how this links to psychological and cultural processes. The artists also brings up the seemingly unconscious procedure of making images in our mind and the mindful endeavor to create images and work with optics, technique and media to understand and influence reality.

Participating Artists:

Lena Bergendahl (SE)
Petra Cortright (US)
Toril Johannessen (NO)
Windy Fur Rundgren (SE)
Mykola Ridnyi (UA)
Aleksandra Vajd (SI) & Hynek Alt (CZ)

PROGRAM NOVEMBER 11:

1 pm:
Introduction to the exhbition by Susanne Ewerlöf and short presentations by the artists Aleksandra Vajd, Lena Bergendahl, Windy Fur Rundgren and Toril Johannessen.

Performance ”Emergent Metaphysics” with the collective 1+1=3. (Per Hüttner, Jean-Louis Huhta and Stephen Whitmarsh)