If Seeing is Believing
11 nov 2017 – 4 mars 2018

Lena Bergendahl (SE)

Petra Cortright (US)

Toril Johannessen (NO)

Windy Fur Rundgren (SE)

Mykola Ridnyi (UA)

Aleksandra Vajd (SI) & Hynek Alt (CZ)

I motsats till vad man kan tro är seende inte enbart passiv uppfattning, utan i själva verket en process av aktiv konstruktion, där tidigare erfarenheter, kulturell identitet och personlighet spelar en stor roll. If Seeing is Believing är en grupputställning som fokuserar på de biologiska processerna bakom synen, hur ögat samspelar med hjärnan, liksom hur det knyter an till psykologiska och kulturella processer.  Konstnärerna tar också upp det till synes omedvetna förfarandet att skapa bilder i vårt inre och den överlagda processen att skapa bilder och arbeta med optik, teknik och media för att förstå och påverka verkligheten.

Contrary to what one might think, vision is no mere act of passive perception but in fact is a process of active construction, where previous experiences, cultural identity and personality play a big part. If Seeing is Believing is a group exhibition that focuses on the biological processes behind sight, how the eye interplays with the brain as well as how this links to psychological and cultural processes. The artists also brings up the seemingly unconscious procedure of making images in our mind and the mindful endeavor to create images and work with optics, technique and media to understand and influence reality.

Image: Windy Fur Rundgren, 2017

The exhibition is produced with support from the Czech Centre in Stockholm and Curatorial Program for Research.

Curator: Susanne Ewerlöf