Inez Jönsson &
Dina Isæus-Berlin

Handen och håret
22 maj – 25 juli och
25 augusti – 26 september 2021

Konstnärssamtal 25 september kl 14. Läs mer 

Efter en tid utan utställningar är Fullersta Gård nu glada att presentera utställningen Handen och håret med konstnärerna Inez Jönsson och Dina Isæus-Berlin. Vid en första anblick två förhållandevis olika konstnärskap, här sida vid sida.

Inez Jönsson - Mörk varp och ljus öppning, Hästsvansen, Mörk varp (lin, furu och tagel, 109 x 22 cm vardera, 2020).


Inez Jönsson – Mörk varp och ljus öppning, Hästsvansen, Mörk varp (lin, furu och tagel, 109 x 22 cm vardera, 2020).

Inez Jönsson utforskar mötet mellan måleri och hantverk. Verken finner sin form genom de repetitiva tekniker hon använder. Enligt Inez överensstämmer tillvägagångssättet med de lågmälda material som hon med omsorg väljer. Det finns emellertid en motsträvighet i materialen, som leder till att de räta formerna hela tiden bryts upp av handens begränsade rörelse. På samma gång precision och parering. I de nedtonade, obehandlade, mörka naturtonerna ekar verkens ordlöshet, och mediet blir således det centrala i uttrycket. Det mest upphöjda och förädlade i konsten och det enklaste, mest orörda att finna – sammanflätas här till en personlig studie av bearbetad natur i sin egen rätt.

Dina Isæus-Berlin - The Lanterns (olja på MDF, 125 x 150 cm, 2020).

Dina Isæus-Berlin – The Lanterns (olja på MDF, 125 x 150 cm, 2020).

Hos Dina Isæus-Berlin är verket i dess tillblivelse avgörande. I sitt måleri ställer hon frågor kring skapandet och hur olika val i arbetsprocessen fungerar för att driva verkets innehåll framåt. Utgångspunkten är spontan och intuitiv och tar sig uttryck i breda stråk av färg mot ytan. Hennes rörelse lämnar avtryck, som hon gång på gång svarar upp emot. På så vis formar varje enskilt penseldrag ett nytt skeende. Betraktaren konfronteras med verkets känslomässiga grundtoner som utgår ifrån en kroppslig logik. Varje verk är en berättelse utan ord, utan början, mitt eller slut; en existens som hela tiden uppstår på nytt i varje enskilt möte.

Utställningstiteln Handen och håret anspelar på relationen verktyg och material. Likt de tankebanor som våra sinnesintryck leder oss in på, dyker motiv upp som ordlösa vittnesmål. Handen och håret förenar två varierande typer av energier och tempon i konsten. Det intuitiva anslaget fyllt av kontraster hos Dina ställs mot Inez reflekterande stillhet.

Varmt välkomna!

 

Intervju av Saskia Neuman (Svenska)

Interview by Saskia Neuman (English)