Johan Petterson
Förorten och fåglarna
16/4-22/5 2016

Fullersta Gård är glada att presentera huddingesonen och målaren Johan Pettersons första större solopresentation i kommunen. Med ett stort antal nya målningar tar han sig an både bekanta och nya motiv; återkommande är hans intresse för mötet mellan natur och bebyggelse.

Det är inte de fysiska miljöerna som skildras i hans målningar utan det liv som utspelas i städernas utkanter – återkommande är fåglar som anpassat sig till förortmiljöer. I Huddinge kan vi se och höra många arter som fanns på platsen lång innan det var jordbruksmark och tätort. Per Wirtén skriver målande i den text som ackompanjerar utställningen:

Landskapet vi rör oss genom är i växande utsträckning format av människan, men vårt inre är inte så unikt mänskligt som vi trott. Gränsdragningarna blir för varje dag mer oklara och suddiga. Natur och onatur glider samman. All naturlig äkthet kan ifrågasättas.

Johan Petterson

Johan Petterson/BUS (2016)

Platsen runt Fullersta Gård är som gjord för att rama in Pettersons konstnärskap. Den vittnar om de förändringar som ägt rum i Huddinge de senaste århundradena. När gården först byggdes på 1600-talet så fanns fåglarna här, men väldigt lite annan bebyggelse. Under de sekler och decennier som följt har den bebyggda miljön kommit närmare. Man kan nästan föreställa sig hur utvecklingen smugit sig på och hur djuren kunnat anpassa sig efter varje liten förändring.

Andra motiv i Pettersons målningar tycks inte alls komma från de förortsmiljöer som utställningens titel syftar på. Pampiga grindar och överfyllda blomstervaser väcker snarare fantasier om den typ av liv som kan ha levts på platser som Fullersta Gård. Men såklart; historier om herrgårdtillvaro hör lika mycket hemma på platsen som höghusliv, villadrömmar eller fågelsång.