Jonas Nobel
300 år av energikris
7 juni – 7 september 2014

Jonas Nobels utställning på Fullersta Gård har titeln 300 år av energikris, vilket anspelar på ett arv av dysfunktionell försörjning och hantering av energitillgångar. Utställningen tolkar och kommenterar dessa fakta på en mängd olika nivåer. I sitt konstnärskap är Jonas Nobel generellt intresserad av att låta material och installation samverka med en berättelse, ömsesidigt bidragande till en djupare helhet i mötet mellan verk och människa. Han har med detta tillvägagångssätt satt det aktuella temat i en specifik historisk kontext direkt kopplad till Fullersta Gårds eget förflutna. Detta kommer till uttryck i måleri, teckning, text, objekt och ljud.

Solkungens trädgård
Jonas Nobel använder sig ganska ofta av förädlade material i sina objekt, och sammanfogar olika beståndsdelar (exempelvis färgen i ett material) med historiska konnotationer, vilket tillför objektet nya betydelser. Skulpturerna i sig själva kan ses som attribut till ett skeende där vi själva avgör innehållet. Det är just i korsningen mellan förförståelsen och verket som konsthistorien, och konsten som sådan, finner sitt eget syfte – ett meningsskapande sådant.

Tid och plats är viktiga element i utställningen och ofrånkomligen sammanvävda. Genom nedslag i Fullersta Gårds långa historia, placerade i ett ekopolitiskt sammanhang och förkroppsligade i konsten, genereras ett förhållande mellan verken och den specifika platsen. På så sätt omförhandlas betraktarens position från att vara belägen utanför verket till att omslutas, att ingå i det.

Utställningen väver samman Jonas Nobels egen samhällsanalys med det konstnärliga uttryckets möjligheter att reflektera och agera kring fenomen i vår livsupplevelse. Det kan röra sig om det givet tagna, det obegripliga eller osynliggjorda. I detta utrymme kan nya frågor uppstå, vilket frilägger nya svar och möjliggör fördjupad insikt. Med utställningen 300 år av energikris fortsätter Jonas Nobel att utmana vår perception och öppna upp för en vidare förståelse av samhällsperspektiv. Om vi kan föreställa oss en annan historieskrivning borde vi väl också ha förmågan att ändra den verklighet vi befinner oss i?

Jonas Nobel (f. 1970), utbildad vid Konsthögskolan i Umeå, är bosatt och verksam i Stockholm. Han verkar interdisciplinärt mellan konst och design som en av grundarna samt medlem i Uglycute där konst, design och arkitektur möts.