Jonathan ”Zapiro” Shapiro
Föreläsning
13 oktober kl 18

montage_banner-slider

Jonathan ”Zapiro” Shapiro (f. 1958) är en sydafrikansk karikatyrtecknare. I samarbete med EWK museet i Norrköping och med anledning av demokratidagarna bjuder vi in till en föreläsning 13 oktober kl 18 och visar ett urval av hans teckningar tillsammans med bilder av Ewert Karlsson till 4 december.

Arbetets_museum_logo         EWK_logga_färg