Jonna Kina – 3023 (2023) ’15 for percussion instruments
en del av Intercults konstprojekt Eyelander
livepresentation 9 juni 2023 kl. 18.00

3023 (2023) 15′, för slagverksinstrument

Ett platsspecifikt ljudkonstverk av Jonna Kina som presenteras live i Huddinge den 9 juni 2023 kl. 18.00-19.00 (premiär). Verket är 15 minuter lång. Efter presentationen samtalar Jonna Kina och Petteri Kippo med Kristina Lindemann. 

fri entré

Verket kommer senare vara tillgänglig genom projektets hemsida och ljudvandringar som anordnas av Fullersta Gård.

3023 är ett ljudverk som tar platsen Huddinge kyrka med sina historiska och ekologiska dimensioner och vinden som väsentlig del av klimatet som utgångspunkt.

Gardiner uttolkar vindens språk – Walter Benjamin

Det sägs att vind kan bära budskap och att den kan prata. Det är energi som alltmer utnyttjas för att upprätthålla vår livsform. Den skapas naturligt av de olika regionala temperaturerna som resulterar i olika tryck som sätter luft i rörelse parallellt med jordens yta.

I Kinas 3023 återupplivas vindens specifika dynamik i en konsert för en slagverksmusiker. Stycket är en sorts karta över den ständiga förändringen och de oändliga variationerna som spelas av vinden. Kompositionen är baserad på noggrann transkription av ett slumpmässigt vindfragment som rör ett välbekant föremål som vanligtvis kan hittas på en veranda eller i en trädgård – ett vindspel med sex metallrör.

På sätt och vis är verket ett avsiktligt misslyckat försök att skildra naturen. Och på så sätt är det en hyllning till naturen. Vindens språk översätts till musikens språk – ett partitur. Översättningsprocessen ger tillbaka slagen av en vindpust i en liknande men annorlunda form. För en musiker är detta stycke en utmaning eftersom det är nästan omöjligt att spela toner exakt av en slagverkare.

3023 sätter en imaginär ljudbild och, som titeln antyder, en futuristisk sådan. Genom sitt fokus på en väsentlig del av klimatet – vinden – väcker stycket frågor om vårt förhållande till framtiden och framtida klimat som kopplat till våra tidigare handlingar.

Ljudverket är skapat inom ramen för konstprojekt Eyelander på inbjudan av organisationen Intercult i samarbete med Huddinge kommun. Konstprojektet fokuserar på att skapa en skärningspunkt mellan och en dialog om plats, digital konst, kulturarv och klimatförändringar i Stockholm. Till detta projekt skapar 10 konstnärer vardera ett platsspecifikt konstverk i en kommun i Stockholmsregionen som de blivit inbjudna av. Jonna Kinas bidrag är curerad av Kristina Lindemann vid Fullersta Gård. 

Huddinge kyrka är en av Huddinges äldsta byggnader och landmärken. Kyrkan och Fullersta Gård har en delvis gemensam historia och ett av Fullersta Gårds mål är att skapa publikengagemang kring Huddinges kulturarv. Historien om denna byggnad som går nästan 1000 år tillbaka i tiden och berättelser om förändrad ekologi i närheten, inspirerade Jonna Kina att bjuda in andra att bli ödmjuka inför detta tusenåriga perspektiv på mänsklig aktivitet som interagerar med naturen och att reflektera över framtiden.

Ljudvandringar 

Under en tyst promenad rör vi oss i närområdet och lyssnar gemensamt på omgivningen. Framme vid Huddinge kyrka kommer vi lyssna på en binaural inspelning av det 15 minuter långa ljudverket 3023. Ljudvandringen länkar samman de båda historiska platserna, Fullersta Gård och Huddinge kyrka.

Datum för ljudvandringarna: söndag 18 juni, fredag 30 juni samt söndag 9 juli, alltid kl. 15.00 

Utan kostnad, du behöver ha en egen telefon, tillgång till mobilnät och hörlurar. Begränsat antal deltagare.

Anmäl dig genom att mejla kristina.lindemann@huddinge.se

Jonna Kina är en multidisciplinär konstnär verksam i Helsingfors. Hennes verk utforskar gränserna mellan verkligheten och det artificiella, mellan betraktaren och konstverket, och ljudets förmåga att översättas i andra sinnesintryck. Jonna är utbildad vid Finska Konstakademien och Aalto universitet, New Yorks School of Visual Arts och Bezalel Academy of Art and Design i Jerusalem. Hennes verk har ställts ut på muséer i bland annat Japan, Estland, Tyskland och USA och hennes filmer har tilldelats flera priser, däribland Best Nordic Short Film av Nordisk Parorama.

 

Titeln ”Eyelander”
Eyelander har valts för att passa detta mångbottnade projekt. Det är ett medvetet val av en engelsk titel, där ”eye” anspelar på engelskans öga, som i perspektiv och blick och ”islander”, som betyder öbo på engelska. I Stockholm finns flera områden som är omringade av och ligger nära vatten, vilket gör många av dess invånare till just öbor. I projektet kommer de väl utvalda “öborna” (konstnärerna) att dela sin blick och sitt perspektiv på sin valda dela av staden och därmed motivera namnet och konceptet bakom ”Eyelander”.​​

Om Intercult
Intercult är ett oberoende produktions- och resurscentrum för kultur baserat i Stockholm som har arbetat i Sverige och Europa sedan 1996 som initiativtagare och ledare för samverkande kulturprojekt, nätverk och utveckling av interkulturell och internationell projektkompetens. Centrumet är aktivt intresserade av nationell och europeisk kulturpolitik och engagerar sig i gränsöverskridande kulturprojekt utan rädsla för den samtida mångfaldens krafter: röster och uttryck.

Som initiator för storskaliga samproduktioner, främst på europeisk nivå men även utanför Europa kopplar organisationen samman lokala och internationella initiativ, arbetar över discipliner och i flera partnerskap, samlar artister, operatörer och publik och skapar oväntade möten i form av till exempel seminarier, konferenser, föreläsningar och utställningar.

Curator: Kristina Lindemann

Musiker: Petteri Kippo

Transkription av: Mathias Waenerberg

Grafisk design av: Tommi Vasko

På uppdrag av: Intercult

Med stöd av: Arts Promotion Centre Finland, Finlandsinstitutet Stockholm, Finnish Cultural Foundation / Fonden Fabrikken for Kunst og Design, Frame Contemporary Art Finland, Fullersta Gård/Huddinge kommun, Huddinge Kyrka, lntercult

Särskilt tack: Josefin Holmström, Joackim Koester, Aleksi Kraama