Katarina Andersson
Skäl

8 oktober – 4 december 2016

KAW_Pir_Pier - II

Vernissage 8 oktober kl 12-16 med invigning kl 13.00 i konstnärens närvaro

Fullersta Gård har glädjen att presentera Katarina Andersson i hennes första större presentation i Stockholm.

Katarina Andersson har under hela sitt konstnärskap intresserat sig för måleriet som uttrycksmedel och dess mångskiftande möjligheter. Hennes måleri, som har rötter i såväl en minimalistisk tradition som i landskaps- och ikonmåleriet, bär en lågmäld intensitet.

En av utgångspunkterna för hennes arbete har varit att måleriet är svar på ett rumsligt tilltal, mentalt såväl som fysiskt. Förhållandet mellan begrepp som material, språk och mening är betydelsefullt i hennes arbete och hon intresserar sig för hur vi som betraktare av verken möter dessa begrepp genom seendet.

Katarina Andersson arbetar med ett slags skiktmåleri, som förutom tekniska kvaliteter medger, eller kräver, en långsam, meditativ och fysisk arbetsprocess. Den kan beskrivas som en färd mot det anade. Målningens yta byggs upp av en mångfald mer eller mindre transparenta lager av färg, vilka tillsammans bygger upp ett bildrum. Tid vävs in i verket och en förutsättning för upplevelser av intensiteter, skillnader och reflektioner upprättas. Ytans förmåga att vara samtidigt yta och rum tillåter själva betraktandet att vara platsskapande. Betraktandet innebär då ett återförande av en blick till en kropp. Måleriet blir, så att säga, ett meningsskapande som får syn på sig självt.

I utställningen ”Skäl” samlas ett urval verk från de senaste fem åren, mest temperamålningar på duk men även verk på papper. Ett reflekterande seende öppnar sig mellan verken och rummen på Fullersta Gård.

Katarina Andersson (född 1960) har en masterexamen från Royal College of Art i London och bor och verkar strax utanför Göteborg. Hon har varit verksam med utställningar både i Sverige och utomlands sedan början av 90-talet, och har under många år även arbetat som professor, pedagog och föreläsare.