Lina Bjerneld
För all tid

19 september – 15 januari 2015

fullerstagard-utstallning
Lina Bjerneld är en målare som utforskar mediets gränser och som intresserar sig för att lokalisera förståelse genom omkastning. Verken kan ses i relation till varandra, inte som bilder som representerar något, utan som meditationer över ett vara. Vad som sker i periferin ges lika mycket utrymme som det centrala, både i arbetsprocessen men även i de färdiga verken. Bilderna skjuter in i varandra och fungerar som både motiv och undertext och här finns en öppenhet för och en vaksamhet på mellanrummen och verkens plats och relation till rummet. Hon undviker generella tolkningar; i stället är det relationer runt helheten, där erfarenhet och minne, kreativitet och presentation, objekt och representation är betydande.

Titeln För all tid är en hyllning till tiden och samtidigt en uppgörelse med begreppet alltid. Ett slags vetskap om livets tillfällighet. Detta har varit centralt i arbetet med utställningen och kan också spåras i dess olika delar. Motiv som en kam, timglas och olika ateljéinteriörer befinner sig i utkanten av ett berättande och rör sig mellan självbiografiska, konsthistoriska och populärvetenskapliga referenser. Här skapas spänning mellan det introverta och det utåtriktade. Måleriet är öppet, generöst och förflyttar sig fritt mellan formspråk. Även i måleriet gör sig tiden påmind, i de snabba processerna där färgen knappt täcker duken till skillnad från andra ytor som vittnar om lager på lager av färg, som sakta vuxit fram. Lina Bjerneld har också skapat målningar som är frikopplade från väggen i form av egna konstruktioner i glaslådor och vikskärmar. De nya verken skapar för betraktaren ett utrymme att kunna se igenom olika inramningar, på håll, som en glimt eller via en sned vinkel.

Lina Bjerneld är född 1979 och uppvuxen i Mora. Hon bor och verkar i Stockholm. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon har ställt ut både i Sverige och internationellt. Utställningar i urval CAC, Vilnius, Art Brussels, Ahlberghallen i Östersund, Crystal@Parkaden. Lina Bjerneld tilldelades i år O. och J. Hullgrens stipendium från Konstakademien och har tidigare bland annat tilldelats X:et-stipendiet och erhållit ateljéstipendium vid Kunstdepot i Schweiz och IASPIS i Sverige.