Malin Gabriella Nordin
Rosa Gråzoner
7/2 – 27/4, 2014

Malin Gabriella Nordin arbetar med collage, måleri och skulptur. Tillvägagångssättet i hennes skapande har sin grund i färg och form och i den fria associationen kring skapandet. En ursprunglig idé blir till beståndsdelar och föremål för översättning, och det är i en pågående dialog med verket den slutgiltiga formen uppstår. Helheter har då blivit till delar, och delar till helheter.

fullersta-gard-malin-gabriella-nordin
Malin Gabriella Nordins verk är konsekvenser av sannolikheter, där materialet och dess unika kvalitet är avgörande. Färgen är hos henne avhängig sin form, och med en liknande nödvändighet är formen beroende av färgen. I det här samspelet inträder ett slags oväntade tillstånd. Sinnligt specifika, men vid en första anblick svårdefinierade. Det finns här ingen anledning att söka efter en bildmässig logik, i det ögonblick vi betraktar ett verk, tycks vi befinna oss i övergången till ett annat verk. Utställningens titel Rosa gråzoner illustrerar detta. En gråzon är något odefinierat, ett slags icke-existerande fält i ständig rörelse. I kontrast står det rosa, motsatsen mot det neutrala och diffusa, men här svävande i det grå.

Hon beskriver själv sin arbetsprocess som en viskningslek. Varje enskilt materialval blir definierat mot sitt föregående val. Något går förlorat i skeendet, något annat uppstår, för att sedan bli till i en ny gestaltning. Denna översättningsprocess pågår ständigt i hennes konst och därmed kan delar från tidigare verk få nytt liv i ett annat verk, i en annan utställning, eller här.

Malin Gabriella Nordin (f. 1988) bor verkar i Stockholm. Hon är utbildad vid Kunstakademiet i Bergen, Norge. Senast utställningar i urval Galleri Steinsland Berliner, Stockholm, Galerie Martin Janda, Wien och Good Press Gallery, Glasgow.