Martha Cooper
City Play

18 mars – 2 juli 2017

Vernissage: lördag 18 mars, klockan 12-16

MC_streetplayFullersta Gård presenterar utställningen City Play med den amerikanska fotografen Martha Cooper. Hon ingår i en tradition av dokumentära fotografer och är mest uppmärksammad för sin gärning att skildra den tidiga graffitikulturen, bland annat i den uppmärksammade boken Subway Art. I utställningen på Fullersta Gård visas hennes tidigare bilder från 70-talet, där hon fångat en tidsanda i New York och livet på stadens gator. Redan då hade hon utvecklat en närmast etnografisk metod som gav henne tillgång till olika kulturer. City Play visar bland annat hur hon lyckades närma sig barnens värld och fick tillgång till deras liv på nedre Manhattan.

Martha Cooper, född 1943 i Baltimore i USA, bor idag i New York och har hela världen som arbetsfält. Hon är en av många fotografer som dokumenterat livet på gatan i en av världens mest mytomspunna städer. Andra viktiga fotografer i genren är Jacob Holdt, Bruce Davidson, Helen Levitt, Rebecca Lepkoff och Arthur Leipzig. De har lyckats fånga historien och ett större sammanhang, liksom minnen och personliga bilder av det förflutna.

I utställningen City Play presenteras ett drygt femtiotal bilder från Martha Coopers tid som fotograf på New York Post. De är tagna åren 1977-1980 och har tidigare publicerats i böckerna Street Play och New York State of Mind. New York var vid den här tiden i ekonomisk recession. Martha Cooper brukade stanna till i Alphabet City på Lower East Side, alldeles i närheten av redaktionen. Stadsdelen var svårt nedgången, mellan de kvarvarande hyreshusen noterade hon barnens lekar på rivningstomter och bland skrot. Snart blev hon bekant med dem. Hon säger: ”Jag intresserade mig för vad barn gjorde när de var ensamma, när deras föräldrar inte såg på”. De lekte till synes obekymrat ensamma på gatan på ett sätt som skulle upplevas som främmande idag.

Det finns en ömsinthet i Martha Coopers bilder. Betraktaren får aldrig känslan av att barnen störs i sin koncentration, i ögonblickets lek. Varje fotografi visar ett sammanhang, ingen detalj ingår i bilden för sin egen skull, utan berättar något om den värld som skildras. Utställningen City Play visar i inte bara barnens perspektiv, i dåtidens New York utan berättar om en nu förgången tid och plats. Idag är Lower East Side och Alphabet City upprustat och gentrifierat. Borta är bilvraken och de tomma tomterna.

Fotografier förändras inte. Ändå berättar de här bilderna något helt annat idag än när Martha Cooper tog dem. De uppmärksammades först när tiden gått vidare och 25 år efter att de tagits gavs böckerna New York State of Mind och Street Play ut. Idag anses bildmaterialet som ett viktigt historiskt dokument. De flesta av oss är inte medvetna om förrän efteråt om vilka berättelser som kommer leva vidare. Martha Cooper lyckades med konststycket att noga dokumentera företeelser i sin samtid och som senare kommit att bli kultförklarade fenomen.

Artist talk i Vårby

Martha Cooper i samtal med Tobias Barenthin-Lindblad
Datum och tid: Tisdag 21 mars, kl 18-19. Ingen föranmälan krävs
Plats: Vårby Bibliotek, Vårby allé 26