Om fysiska och konceptuella ramar.
Filosofisk föreläsning med Rebecka Katz Thor.
15 februari kl 18-19

”Bilder makt”, skärmdump från www.meedia.de, 8 sep 2015. Den tyska dagstidningen Die Bild i en upplaga helt utan bilder.

År 1436 publicerar Leon Battista Alberti avhandlingen Della Pittura – Om målarkonsten. Här argumenterar Alberti att tavelramen är målardukens yttre kanter och att duken är ett fönster genom vilket målaren betraktar den verklighet den vill avbilda.

Det finns en dubbelhet i begreppet ram, som syftar till både materiella och konstnärliga ramar, och till kontextuella och historiska ramverk.

Ramen kan sägas flytta in i konstverket på 1960-talet, i och med den konceptuella konstens framväxt. Ramen som idé förlorar som fysisk avgränsning, men den konceptuella och kontextuella ramen blir allt mer central.

I samtidskonsten är förståelsen för verkets ram ofta avgörande för en djupare läsning av ett verk. Men samtidigt är ramar inte något som enbart produceras i och av konstverk. Ramarna är också de strukturer och situationer vi lever och verkar i.

Det är ramar som vi agerar inom, och tar spjärn emot.
Det är ramar som behöver ifrågasättas och omvärderas.
Ramar som kanske till och med behöver krossas.

Rebecka Katz Thor ger en föreläsning utifrån idén om ramverk som en organiserande och strukturell gräns. En inblick i hur vi kan se och förstå ramar, i dubbel betydelse, med exempel från den pågående utställningen If Seeing is Believing.

 

Tid: 15 februari i kl. 18.00-19.00

Plats: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge.

Ingen föranmälan. Fri entré

 

Rebecka Katz Thor är forskare och kritiker baserad i Stockholm. I april disputerar hon i estetik på Södertörns Universitet. Hennes forskning fokuserar på vad bilder gör, deras agens och hur de fungerar som vittnesmål genom en undersökning av tre filmer som restituerar arkivmaterial i nya kontexter. Katz Thor har en master från the New School for Social Research, New York, och har forskat vid Jan van Eyck Academie, Maastricht. Hon har undervisat på Konstfack och Kunliga Konsthögskolan och skriver essäer och kritik för Kunstkritikk, Paletten, Malmö Konsthall, Konstfrämjandet och K. Verlag.

För mer information:  macarena.olmos-dusant@huddinge.se