Oskar Korsár
Dagarna går

19 augusti – 5 november 2017

Fullersta Gård är glada att presentera utställningen Dagarna går med Oskar Korsár. En första sammanfattande redogörelse som innehåller teckningar och skulpturer från de senaste tjugo åren av konstnärens produktion. Flera av verken har tidigare inte visats i Sverige. I den här utställningen får vi möjlighet att över tid följa förändringar och utveckling i uttryck, berättelse och medium.

Oskar Korsár är född 1977 och utbildad vid Birkagårdens Konstskola och Konstfack. Efter avslutade studier 2001 anlitades han flitigt som illustratör, bl. a. av Dagens Nyheter, Bonniers Litterära Magasin och tidskriften Darling. Med en säregen teckningsstil, fantasifullhet och inslag av mörk humor lade Korsár här grunden till det som skulle komma att bli ett signum för hans mer fria skapande.

Hans bildvärld skildrar ofta berättelsen om ensam flicka eller ung kvinna i färd med ett stillande görande. Kanske är det äventyr som ännu inte börjat. Berättelsen drivs framåt av den scen hon befinner sig i och de figurer och föremål som befolkar den. I bilderna samsas dikt och dröm med betydelsebärande detaljer som refererar till historien och populärkulturen. Existerande artefakter från hans ateljé och alla tänkbara husgudar kan om så behövs få en nödvändig plats i bilderna. Obestämt framträder sakta Korsárs eget liv i bilderna, likt ett här och där som medvetet raderats ut. Hans arbeten kännetecknas också av ett avigt och känsligt linjespel. Flickkropparna som han gestaltar är rangliga och kan enligt Korsár liknas vid växtskott som spirat i en mörk vrå. De uttrycker en strävan att motverka gravitationen och visar på en förmåga att nå ljuset.

På senare år har Korsár främst ägnat sig åt skulptur och han visar på Fullersta Gård verk från de senare åren. Skulpturen Eva, från 2011 har ett uttryck som påminner starkt om hans teckningar. I mörkpatinerad brons, med en svärta likt tuschet tar hon rummet i anspråk. Med utsträckt hand erbjuder hon oss sitt äpple.

Den senaste tidens arbeten har hittat ett mer futuristiskt formspråk. Ett tydligt uppbrott från det tidigare. En skulptur i utställningen är en hybrid mellan en man och ett flygplan som i en frontal gest signalerar att det bara återstår en rörelse, och den är upp.

Oskar Korsár bor och arbetar i Berlin. Han har ställt ut på både i Sverige och internationellt. Han är bl. a. representerad i Moderna Museets samling. Han var senast aktuell på Borås Konstmuseum och Prins Eugen Waldemarsudde i samband med att han tilldelats Åke Andréns konstnärstipendium.

För pressbilder och information: Peter Bergman, Chef Fullersta Gård  08-535 317 25