Performance
Jenny Palén och Arvid Wretman

Söndag 8 december kl 16

Som en del av utställningen Om dessa väggar kunde tala så framför Jenny Palén och Arvid Wretman ett nyproducerat performanceverk som relaterar till de installationer som Palén visar på Fullersta Gård.

Utställningen visas kl. 12-16 söndagen 8 december och performanceverket presenteras kl 16. Fri entré och ingen föranmälan men det kommer att vara begränsat med plats.
Kontakt vid frågor: susanne.ewerlof@huddinge.se.

 

Arrangeras i samverkan med Folkuniversitetet.