Rut Hillarp
Speglande dimma
9 oktober 2021 – 16 januari 2022

svartvita bilder av ett kvinnoansikte och ett parklandskap som överlappar varandra

Rut Hillarp, Ariman I, 1992

Fullersta Gård har glädjen att presentera utställningen Speglande dimma, en separatutställning med verk av Rut Hillarp (1914 – 2003).

Rut Hillarp var poet, författare, översättare, experimentfilmare och fotokonstnär. Medan hennes tidiga produktion omfattar diktsamlingar, prosa och experimentella konstfilmer, inriktar hon sitt skapande senare på collage samt fotolyriska böcker med dikter och flerexponerade fotografier. Hon är idag mest känd för sitt poetiska författarskap men har också uppmärksammats för filmen De vita händerna (1950) och har fram till sin bortgång återkommande återaktualiserats för sina suggestiva svartvita bilder. Detta är den första separatutställningen sedan hennes bortgång.

Hennes produktion förknippas ofta med det modernistiska formspråket, och reflektioner kring kärlek, erotik och jämställdhet. Hillarp ställer frågan vad kärlek är, varför och hur vi älskar och hur vi kan uppnå frihet eller i alla fall välja våra egna illusioner. Hennes verk vittnar om ett livslångt intresse för mytologi och ritual i allmänhet samt Wagners Tristan och Isolde, Nibelungens ring och Parsifal i synnerhet.

Som ett tvärsnitt genom fem decennier mångsidigt skapande, med fokus på bildkonst och rörlig bild, innefattar utställningen både några av hennes mest ikoniska fotografier och den aldrig tidigare visade kortfilmen Dead Drunk (1961) samt mindre kända collage och fotografier.
Filmen Vart vill du rida hän (1970) som utgår från Karl Vennbergs dikt med samma titel är en analog experimentfilm. Samtidigt som Hillarp högläser dikten panorerar kameraögat över collage som hon skapade i diktens anda.

svartvita bilder som överlappar varandra: en kvinna speglar sig från axlarna nedåt, klädd i klänning, i spegel. Rummet löser sig upp ibland träd

Rut Hillarp, Speglande dimma, 1978

Utställningstiteln Speglande dimma är hämtad från en av Rut Hillarps dikter och fotografier i den fotolyriska publikationen Spegel under Jorden. Dikten är mycket kort och talar om problematiken att inte kunna bemästra känslor trots det välbekanta. I bilden fräts gränsen mellan det inre och yttre ut; ett avpersonifierat självporträtt träder fram. Kontrasten mellan bild och text skapar en ömsesidig fördjupning av både textens och bildens innebörd.
Som tidigare dikter vittnar om, har dimman ett symbolvärde för Hillarp, då den står för en vilseledande och förvandlande kraft i mötet mellan människor. I sin tur beskriver speglandet behovet av att förstå och besitta sig själv. Poesins undanglidande logik samt bildens och diktens likvärdighet erbjuder öppningar till mindre invanda tankebanor och tolkningar.

Speglande dimma visar det mångbottnade, motsägelsefulla och inte minst de surrealistiska dragen i Rut Hillarps författar- och konstnärskap. Utställningen ger en inblick i hennes universum där konst förmedlar kraft snarare än budskap, samtidigt som repetitionens förändring leder till ny kunskap.

Rut Hillarp föddes i Lund 1914. Hon utbildades till lärare i svenska, engelska och dramatik och var yrkesverksam 1945-1980. Med ett stort intresse för experimentell film var hon med och grundade Svensk Experimentalfilmstudio 1950, föreningen som lade grunden till dagens stiftelse Filmform, arkiv för svensk konstfilm och video. 1954 fick hon sitt stora genombrott med romanen Sindhia. Många resor, framförallt till olika platser i Europa formade henne till en författare och konstnär med kontinental referensram. Från 60-talet och framåt fördjupade hon sig i skolpolitik i rollen som aktivist i SoL (Socialistiska skolarbetare) och i samband med sin pension blev hon engagerad i redaktionen på KRUT (Kritisk Utbildningstidskrift). Parallellt hade hon även kontakt med Surrealistgruppen i Sverige. Under större delen av sitt liv bodde och verkade hon i Stockholm.