Seendets kulturhistoria.
Föreläsning med Anna-Maria Hällgren.
25 januari, kl. 18-19.

Foto: Jann Koort


Föreläsning med konstvetaren Anna-Maria Hällgren om seendets västerländska kulturhistoria med utgångspunkt i författaren John Bergers berömda tv-serie Ways of Seeing (1972). Genom ett antal nedslag i seendets västerländska kulturhistoria diskuteras de både fysiska, materiella och kulturella förutsättningar som har varit avgörande för vem som har kunnat se vad, när och hur.

Hur vi ser, eller inte ser, är beroende av både fysiska och materiella förutsättningar. Såväl närsynthet och färgblindhet, som nedsläckta rum och mikroskop, gör vårt seende både individuellt och föränderligt. Men seendet är också djupt förankrat i sociala och kulturella förväntningar, begränsningar och antaganden. Även seendet har alltså sin historia. Som John Berger argumenterade för i den numera klassiska BBC-produktionen Ways of Seeing (1972) kan seendet i mötet med vår omgivande, visuella kultur, också bli politiskt. Vad kan och bör vi se? Hur blir vi uppmuntrade att tolka olika slags bilder?

Föreläsningen ger en introduktion till seendets västerländska kulturhistoria – fylld inte minst av en rad olika visuella teknologier – och med referenser till ett antal av de verk aktuella i den pågående utställningen If Seeing is Believing.

Tid: 25 januari kl. 18.00-19.00

Plats: Fullersta Gård, Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge.

Ingen föranmälan. Fri entré

Anna-Maria Hällgren disputerade i konstvetenskap 2013 med avhandlingen Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur (Gidlunds) och har sedan dess ägnat sig åt både forskning och undervisning. Förutom att vara en uppskattad föreläsare och skribent, medverkar Hällgren i bland annat Svenska Dagbladet. Hon ägnar sig även åt kopplingen mellan konst och vetenskap inom ramen för ett antal konstnärliga projekt.

Besök Anna-Maria Hällgrens hemsida här.

John Berger (1926 – 2017) var författare, konstkritiker och marxist. Han blev känd för en bred publik tack vare den BBC-producerade tv-serien Ways of Seeing där han undersökte förhållandet mellan seende och konst. Ways of Seeing finns även som bok och utkommer i svensk översättning, Sätt att se på konst, på Lindskog förlag i februari 2018.

Tv-serien Ways of Seeing finns tillgänglig på engelska här.

För mer information kontakta:

Macarena Dusant, macarena.olmos-dusant@huddinge.se