SMETANA DISC BRAKE
Linnéa Sjöberg & Hans Andersson
6 april – 30 juni 2019

För första gången har konstnärerna fått möjlighet att förenas i ett nära möte. Bakgrunden till Smetana Disc Brake är ett antal gemensamma ateljésamtal och ett inbördes intresse för varandras arbeten. Drivna av nyfikenhet utmanar de nu sina individuella praktiker och strukturer, och med stor tillit tillåter de konstverkens gränser att flyta.

Fullersta Gård har tidigare visat utställningar där två konstnärskap sammanförts. En dialog kan ha en annan dynamik än ett samtal där flera deltar. Varje påstående får en tydligare riktning gentemot den andra parten. Sida vid sida kan skillnader och likheter få utrymme att framträda i förtrolighet. Den här närheten kan exponera kontraster men också leda till att spänningar skiftar till synergier.

Linnéa Sjöberg har i flera långtgående performanceverk omförhandlat den egna identiteten i konfrontation med olika sociala sfärer. Exempelvis levde hon länge som ”karriärkvinnan”, en roll som i sin totala gestaltning krävde både självkontroll och en mängd materiella attribut. Vid den tidpunkt en identitet enligt henne är förbrukad, väljer hon att spara de fysiska beståndsdelarna för att senare söndra dem och låta dem uppstå i ny form. I utställningen ingår alltifrån vävar av okonventionella material till bh-byglar som bärande ställningar för emblematiska  kvinnoporträtt. Vid sidan om de  existerande verken har Linnéa Sjöberg också valt att låta objekt som länge varit experiment i ateljén nu få färdig form.

Hans Anderssons teckningar och objekt kommunicerar med toner och känslolägen. Arbetena kan erinra om ett språk vars beståndsdelar enbart rymmer skiftningar och undertoner, långt bortom ordens innebörd. Det finns ingen berättelse, vilket avsaknaden av titlar understryker. Allt ifrån en kartongbit, ett stycke innerfoder eller en dammig flaska äger möjligheten att förenas i processen. Verkens tillblivelse präglas av de ”instinktiva” valet av skräp i ateljén. Här råder en egen tid och det är den som sakta framträder i kompositionerna.

I utställningen ingår ljudverket Den Schnee Lesen/Läsning av snö. Linnea Sjöberg har samarbetat med sin pappa som är aktiv radioamatör. Han har lyssnat och sänt telegrafi dagligen vilket har lett till att han ser och hör morse i fågelsång och fallande snö. Tillsammans med sin pappa har hon extraherat de bokstavsflöden som han ser i fallande snö. I sin tur har Linnéa Sjöberg närmat sig textmaterialet via ett antal olika språk.

Utställningen Smetana Disc Brake har hämtat sin titel från ett gemensamt kollage. I ett ögonblick fann konstnärerna orden i kompositionen och tonen sattes. I Linnéa Sjöberg och Hans Anderssons utställning möter vi två liknande principer för skapandet. De förenas av den intuitiva akten där arbetet får visa vägen. Det finns också gemensamma nämnare i valet och bearbetningen av materialet; spår från ett tidigare liv existerar parallellt med patina från ett fysiskt konstnärligt arbete.