Stina Eidem
25 augusti – 6 november 2022

 

flera teckningar av Stina Eidem föreställande en hund, en katt och diverse sittande människor

Teckningar Stina Eidem. Foto: Fullersta Gård

Fullersta Gård har glädjen att presentera en utställning med Stina Eidem.

Med distinkta penn- och tuschdrag, ofta på resande fot, avbildar Stina Eidem det humoristiska och innerliga i tillvaron. Hon lyfter fram det vi ser, men inte alltid kan sätta fingret på. Hos henne blir gester och mimik helt avgörande i att frambringa personligheten hos de människor och djur som porträtteras. Repetition använder hon som ett grepp för att påvisa det absurda i stereotypen. De karaktärer vi möter är inte schablonartade, istället öppenhjärtiga, självständiga och inlevelsefulla, och inte minst dubbeltydiga.

I utställningen på Fullersta Gård som innehåller teckning, grafik och skulptur samsas förbisedda höns med medialt uttröskade politiker från hennes mångåriga uppdrag för Dagens Nyheter (1983-2017). Tillsammans förefaller de alla oförställda och upptagna av sin aktivitet. De senaste tio åren har hon intensivt studerat fågelvärlden på naturhistoriska museer, naturaliekabinett och fågelmarknader i Sverige och utomlands. Stina Eidem intresserar sig för motiv som i traditionella sammanhang ofta anses som obeaktade, eller som hon själv utrycker det: ”De som spelar birollen”. En liten skulptur föreställande en hund vittnar om det, på bakbenen med fladdrande långa öron törstar den ivrigt efter vår uppmärksamhet.

Teckning på politikern Anna Lind

Stina Eidem, Anna Lind, teckning.

En annan sida av Stina Eidems produktion utforskar rokokons stildrag och där i synnerhet figurinen. Här hämtar hon inspiration i det teatrala, eleganta, bräckliga och groteska vilket får uttryck i antropomorfa gestalter med förvrängda proportioner. Här tillåts kroppar att vara yviga och fylliga, samtidigt förfinade och lätta, i ytterligare försök att utmana den gängse bilden. Stina Eidems tecknade varelser klarar sig gott utan huvudperson. Hon hittar en lekfull balans i sina motiv som på en och samma gång kan verka exotiska och allmängiltiga, historiska och samtida.

Stina Eidem är född 1942, bor och verkar i Stockholm. Hon har studerat vid Konstfack och innehar en fil kand. i konstvetenskap, estetik, litteraturvetenskap från Stockholms Universitet. Hon har även studerat på Kungliga Konsthögskolan i tekniker som mural, glas, betong och grafik. Första utställningen var på Galleri Händer i Stockholm 1989. De senaste 20 åren har hon haft separatutställningar på bland annat Konstforum Norrköping, Grafiska Sällskapet, Konstakademin, Galleri Svenska Bilder, Nationalgalleriet i Stockholm, Galleri Strömbom i Uppsala, Hanaholmen i Helsingfors och Körsbärsgården på Gotland. Hon är bland annat representerad på Stockholms Stadsmuseum, Sveriges Riksdag, Göteborgs Stadsteater, Sundsvalls Konstmuseum och Statens Konstråd. För Dagens Nyheter har hon tecknat politikerporträtt för ledarsidan och också gjort tecknade resereportage samt kultur- och modeillustrationer. År 2001 utförde hon en utsmyckning bestående av 10 glastavlor för Huddinges sjukhus barninfektionsklinik. Tidigare har hon verkat som dramaturg på Radioteatern och var även lärare vid Konstfack och Beckmans.