Susanne Johansson
Hemligheter på vägen
10 november – 10 februari 2019

Fullersta Gård presenterar utställningen Hemligheter på vägen med måleri och teckning av Susanne Johansson.

Susanne Johanssons bildvärld återger ofta pågående skeenden, närmast att jämföras med stiliserad koreografi. På senare år har dock naturen kommit att spela en större roll i hennes konstnärskap. Hon säger att den erbjuder henne något specifikt, ett existentiellt sammanhang som kan påminna oss om att tillhörigheten till den är individuellt betingad och ofrånkomligt tillfällig.

I utställningen Hemligheter på vägen agerar landskapet scen för en idé om den yttre världen. Det är Susanne Johanssons upplevelser vi får möta, som uppstått i förtätade ögonblick vid skogsgläntor, vattendrag och bergknallar. Årstiderna har satt sin prägel på dessa platser och de är inte sällan befolkade av enstaka människor. Det hon ser väcker känslan att allt hör ihop och äger samma värde. Innan, nu och efter är förenat i ett, och tiden är satt ur spel. Hon beskriver att en återkommande utmaning i ateljén är att återskapa essensen av den här förnimmelsen. Med tunna lager av färg på dukens yta, likt en ordlös skrift, framkallar hon ett uttryck bortom det för ögat sakligt utformade.

Utställningen Hemligheter på vägen har hämtat sin titel från en diktsamling av Tomas Tranströmer. Susanne Johansson menar att flertalet textrader hos honom sätter fingret på läget mellan dröm och vakenhet. På ett liknande sätt visar sig bilden för henne i den öppning som uppstår i förhållandet till olika sinnesstämningar, ett osäkrat och ibland påtagligt tillstånd som handlar om känslan av att befinna sig mellan två världar. Susanne Johansson utställning innehåller hemligheter vi alla bär på; platser vi minns, ibland längtar efter och vill tillhöra, men kanske aldrig kommer kunna återvända till.

Utställningen Hemligheter på vägen visas på Fullersta Gård mellan 10 november – 10 februari 2019

Om Susanne Johansson
Susanne Johansson (f. 1969) är uppvuxen Norrbotten, bosatt i Uppsala sedan 2014 och har ateljé utanför Tierp. På 1990-talet utbildade hon sig vid Konsthögskolan i Stockholm. Johansson (tidigare Simonson) har en gedigen lista på utställningar nationellt och internationellt samt finns representerad i ett flertal museer, institutioner och privata samlingar i Sverige och utomlands.

Foto: Hemligheter på vägen, 2019, Galleri Magnus Karlsson