ETT ARV SOM LEVER VIDARE
Torsdag, 13 januari 2022
kl. 17.30 – 18.30 (digitalt)

Ett publikt samtal mellan Saskia Vogel och Hanna Johansson om Rut Hillarp i samtiden

Rut Hillarps mångfacetterade konstnärs- och författarskap sträckte sig, med några avbrott emellan, över fem decennier. Vissa minns henne som lärare, andra som författare, fotograf eller filmskapare, en yngre generation upptäcker Hillarp inte sällan av en slump och upplever henne som figur som öppnar en dörr mot en vidsträckt och vidunderlig värld där relationen mellan en författares yttre och inre liv blir föremål för reflektion.
Hanna Johansson och Saskia Vogel hör till denna yngre generation av framförallt kvinnliga författare som influeras av Rut Hillarp. Trots att Hillarps författar- och konstnärskap kan betraktas som ”avslutat” och trots att få av hennes verk finns i tryck idag (senast: Båge av väntan, Nirstedt) så finns det ett arv som både Johansson och Vogel vittnar om. De frågar sig hur man som författare och – i Vogels fall – översättare relaterar till Hillarp och vilket ansvar man bär i försöket att främja Hillarps verk och minne. Hur påverkar vårt val på vad som lyfts fram av konstnärens verk hur Hillarp blir ihågkommen? Hur lever Hillarps konst- och författarskap vidare i oss som skriver, läser, ser? Hur förstår vi som kultur konstnärens liv och arv? Var ser vi Hillarp i samtiden?

Välkomna till ett digitalt samtal mellan Saskia Vogel och Hanna Johansson torsdag den 13 januari.

Anmäl dig via mejl till fullerstagard@huddinge.se.
Länken till samtalet skickas till anmälda någon dag i förväg. 

Saskia Vogel. Foto: Fette Sans.

Saskia Vogel
Saskia Vogel är baserad i Berlin och arbetar som författare, manusförfattare och översättare från svenska och tyska till engelska. 2021 tilldelades hon Berlin senatens anslag för icke-tysk litteratur, det engelska PEN Translates Award, och var finalist i PEN America Translation Prize. Hösten 2022 kommer hon vara på översättarresidens på Princeton. Vogels debutroman Älskarna (2019), är starkt influerat av Rut Hillarps författarskap och var långlistad till Believer Book Award. Vogel har skrivit förordet till Nirstedts 2020 års nyutgåva av Hillarps Båge av väntan och översatt ett utdrag ur Blodförmörkelsen till engelska (The Black Curve, 2015).

Hanna Johansson. Foto: Lisa Thanner.

Hanna Johansson 
Hanna Johansson är författare och kritiker och baserad i Göteborg. Sedan några år tillbaka skriver hon framför allt för Expressens kultursida. Hon har även arbetat på Sveriges Radio och skriver främst om konst, litteratur och queerteman. Hennes debutroman Antiken (2020) vann i mars 2021 Katapultpriset, ett pris för fjolårets bästa skönlitterära debut. Johansson har skrivit foldertexten till utställningen Speglande dimma på Fullersta Gård. Aktuellt läser hon masterprogrammet i Litterär gestaltning vid HDK-Valand.


DEAD DRUNK
Torsdag, 2 december 2021
kl. 17.30 – 18.30, Fullersta Gård

Ett publikt samtal mellan Birgitta Holm och Stefan Ramstedt om Rut Hillarp och filmen Dead Drunk (1961).  

Dead Drunk

Dead Drunk, filmstill, 1961, distributör: Filmform

För sextio år sedan, 1961, skrev Rut Hillarp i sin dagbok: ”vi gjorde en vansinnig film på Ibiza”. Tillsammans med en rad vänner, bland annat Birgitta Holm, syns Hillarp framför kameran. Sällskapet dansar genom byn och längs med kusten, samtidigt som en av männen blir allt mer berusad och till slut behöver bäras av sällskapet.
I sin essä Att få en åskådare sammanfattar fotohistorikern och curatorn Irene Berggren: ”Dead Drunk har i sin drift till berusning och lust likheter med filmer inom surrealismen och öppnar sig därmed för det omedvetna tilltaget. Allt får och kan hända och inte nödvändigtvis berusningens effekt i sig.”

Välkomna till ett publikt samtal mellan Birgitta Holm och Stefan Ramstedt kring filmen och regissören den 2 december kl. 17.30 på Fullersta Gård. Utställningen håller öppet till kl. 19.00, café Spröd till kl. 20.00.

 

Birgitta Holm. Foto: Jenny Källberg.

Birgitta Holm 
Birgitta Holm är författare, kritiker och professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Birgitta Holm stod Rut Hillarp nära och medverkade i filmen Dead Drunk (1961). Det var hon som fick ta över fotoalbum, dagböcker, filmrullar, brev och konstverk efter Hillarps bortgång 2003, material som la grunden till dagens personarkiv om Rut Hillarp på Kungliga biblioteket. 2011 utkom hon med biografin Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni och den tillhörande titeln Dagboken, en sammanställning av utdrag ur Rut Hillarps dagböcker.

Stefan Ramstedt

Stefan Ramstedt
Stefan Ramstedt är curator på Cinemateket, filmvetare som arbetat som frilansande filmkritiker (för bl.a. FLM och Filmrutan), kurator samt som redaktör för filmtidskriften Magasinet Walden. Han har arbetat mycket med dokumentär- och experimentfilm och har ett starkt intresse för mindre filmkulturer, men uppskattar i lika hög grad de möjligheter som karaktäriserat industriell filmproduktion såsom Hollywoods.