Tyra von Zweigbergk
Be careful in April,
July will be safe

7 juni – 7 september 2014

Tyra von Zweigbergk intresserar sig för spänningar inom och mellan människor, tillstånd och tankar. Hennes bildvärld befolkas av egendomliga karaktärer som gestaltar ett slags generella känslotillstånd, där humor och absurditet är framträdande, men som även inbegriper undertoner av sårbarhet och mörker.

Hon rör sig fritt mellan figurativa och abstrakta uttryck, vilka inte sällan överlappar varandra. Olika typ av spänningsförhållanden i samspelet mellan objekt och färg får här stor betydelse. Utforskning av tekniker och material blir också viktigt för henne, och det är skapandeprocessen som oväntade kvaliteter i verken kan uppstå.

Utställningen på Fullersta Gård består av collage, teckningar, akvareller och svävande objekt. Tyra von Zweigbergk undviker att arbeta med bakgrunder, och låter istället karaktärerna formas i det tomma. Figuren får sväva fritt i sin egen känsla. Detta visualiseras av mobilerna i utställningen, där ett flertal gestalter samlas och bildar en formationFullersta-Gard-Tyra-von-ZweigbergkMed aktuell utställning, Be careful in April, July wil be safe ger hon uttryck för det mänskliga; det svaga och bräckliga, styrkan och modet och inte minst våra förväntningar.

Tyra von Zweigbergk bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad vid Beckmans Designhögskola och arbetar som fri konstnär samt med illustrations- och designuppdrag.