Ur stjärnornas himmel
Januari 2017

Valeria Montti Colque & Hossein Jadgar

© Valeria Montti Colque 2017

Konstnären Valeria Montti Colque skapade, tillsammans med ungdomar, ett tillfällig konstverk i form av en alternativ julkrubba. Konstverket tog form av en modersgestalt, en krigarmoder till alla under stjärnornas himmel.

Konstverket skapades under novembermånad på fritidsgården Ungzon i Flemingsberg. Hossein Jadgar är en av ungdomarna som aktivt deltog i skapandet av verket.

Ur stjärnornas himmel gav möjlighet att uttrycka sig estetiskt och gav även möjlighet till ökad förståelse för konst som uttrycksform och yrke.

Konstprojektet är producerat av Fullersta Gård i samarbete med Ungzon och Flemingsbergs bibliotek.

Ur stjärnornas himmel visas just nu fram till 15 januari på Flemingsberg biblioteket, Röntgenvägen 17, Flemingsberg.

Om konstnären

Valeria Montti Colque är en svensk konstnär som arbetar med frågor om maktstrukturer och att tillhöra två kulturer. Hon har en säregen stil och blandar influenser från populärkultur som hiphop och punk med mytiska figurer, helgon, ikoner och bygger så en egen värld. Hon har i många workshops arbetat med unga i flera projekt samt ställt ut nationellt och internationellt.