Viktor Kopp
Början och slut
14 november – 14 mars 2021

Fullersta Gård har glädjen att presentera utställningen Början och slut med nya verk av konstnären Viktor Kopp.  

Att ta del av Viktor Kopps arbeten öppnar upp många frågor som är angelägna för den som intresserar sig för måleriets historia och möjligheter. I slutet av 1900-talet menade vissa att måleriet hade nått en återvändsgränd, men även efter den tidpunkten har konstnärer vidareutvecklat genren och prövat dess gränser. Det bokstavliga ramverket finns där; ytan är platt och duken har ett visst format, men trots det vet alla som betraktar bild eller måleri att detta begränsade utrymme kan innehålla all tänkbar variation och hela världar. Där kan andra lagar råda än de som styr vår fysiska verklighet. Inom den västerländska konsthistorien talar man om att en tredje dimension inträder inom måleriet i och med att centralperspektivet introduceras under renässansen, en teknik som skapar illusionen av rum på en platt yta. Spelet mellan den platta ytan och rummet har återkommit i Viktor Kopps arbeten sedan början av tvåtusentalet. Han lånar ibland det regelstyrda linjearbetet som utvecklades av 1500-talets målare utan att alltid följa deras strikta läror. Resultatet är ett lekfullt samspel mellan djup och yta. När Viktor Kopp vrider till de rumsliga regelverken i bilden aktiveras gränsen mellan bilden och den verklighet där vi befinner oss. I tidigare arbeten utmanar han det måleriska bildrummet när hans motiv, t ex den ofta återkommande chokladkakan, fyller hela duken och gränsdragningen mellan bild, objekt och rum blir diffus. I utställningen har Viktor Kopp med målningar som inte har en rektangulär form utan är fyrhörningar med spetsiga och trubbiga vinklar vilket förstärker möjligheten att se olika rumsligheter i samma bild.

Måleriets utveckling under modernismen har ibland förenklat beskrivits som en rörelse från det avbildade till det icke föreställande, men i realiteten är konsthistorien betydligt mer komplex än så. När man tar del av Viktor Kopps arbeten kan man se att han över tid införlivat hela denna spännvidd i sitt arbete och på ett unikt sätt kombinerar abstrakta komponenter och föreställande inslag i samma målning. I utställningen finns flera exempel där en bakgrund varken är en rymd eller ett landskap utan enbart är färg på duk och i detta, som inte är någonting, existerar ett motiv som kan vara ett objekt en bild eller en symbol.

Symbol and Sign, Two Points of Entry, 2020, 91×120 cm. Courtesy: Bureau, NYC

Vissa motiv som Viktor Kopp gestaltat under flera år återkommer i denna utställning, bland annat dörren som här ibland är frilagd i bilden. Det är en spegeldörr med snidade fyllningar, enkla fyrkantiga former på båda sidor. Den uppmärksamma betraktaren noterar kanske att även om denna tredimensionella effekt är synliggjord av  Viktor Kopp så har dörren ingen tjocklek, man ser inte kortsidan som utifrån dörrens sneda placering borde vara synlig. Detta väcker frågan om det är en dörr som Kopp avbildat eller om vi i själva verket ser en bild i bilden. Dörren är oundvikligen en symbol, övergången mellan två rum, slutet på ett och början på ett annat.

Viktor Kopp är född 1971, bor och arbetar i Stockholm. Han är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö 1995-2000 samt vid Helsingfors Konstakademi 1999. Han har haft flertalet utställningar både i Sverige och utomlands och är bland annat representerad på Malmö Konstmuseum.