Föreläsning: Filosofiprofessor Sven-Olov Wallenstein om Gilles Deleuze och Rune Hagberg
kl 18 Torsdag 17 oktober 2018

 

Gillez Deleuze (1925-1995) var en av 1900-talets mest framstående franska filosofer. Professor i filosofi Sven-Olov Wallenstein ger en introduktion till Deleuzes arbete med särskilt fokus på begreppet ”vecket” som Deleuze behandlade i boken Vecket : Leibniz och barocken som Wallenstein översatt till svenska. Deleuzes tankar är i sin tur präglade av barocken estetik samt tidens matematik, fysik och syn på materialen. Kanske blir tankarna om det invecklade, utvecklade och veckade både under barock och samtid präglat av den utställning som just nu visas på Fullersta Gård: Nästan ingenting med verk av Rune Hagberg.

Rune Hagberg (1924-2015) var en av spontanismens förgrundsgestalter. Utställningen Nästan ingenting visas 17 augusti-3 november och rymmer teckningar målningar och objekt från konstnärens hela verksamma tid. Senare verk var objekt som består av hoprullade, vikta, bundna och veckade pappersark – ofta med konstnärens egna texter hemligt inneslutna.

Sven-Olov Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola, och chefredaktör för Site. Han har översatt bl.a. Baumgarten, Winckelmann, Lessing, Kant, Hegel, Frege, Husserl, Heidegger, Levinas, Derrida, Deleuze, Foucault, Rancière, Agamben och Adorno, och publicerat ett flertal böcker om filosofi och estetik, konst och arkitektur. Nyare publikationer: innefattar bl.a. Upplysningens estetik: Nedslag i 1700-talet (2019), Spacing Philosophy: Lyotard and the Idea of the Exhibition (2019, tillsammans med Daniel Birnbaum), Deleuze och litteraturen (2018, red. med Johan Sehlberg), Foucault och antiken (2017, red. med Johan Sehlberg) och Architecture, Critique, Ideology: Writings on Architecture and Theory (2016). Under hösten 2019 publiceras hans svenska översättningar av Adornos Estetisk teori, Negativ dialektik och Mahler: En musikalisk fysionomi, tillsammans med en monografi om Adorno.

 

Programmet är ett samarbete med Folkuniversitetet i Stockholm.